Wat betekent positieve gezondheid voor Gezonde School? Waar zitten de raakvlakken?

De pijlers van positieve gezondheid zijn alle zes uit te werken in de Gezonde School-aanpak. Voor een belangrijk deel gebeurt dit al. Zo gaan thema’s van Gezonde School over bijvoorbeeld bewegen, voeding en relaties. Daarbinnen is ook aandacht voor gezondheidsvaardigheden. Andere aspecten van positieve gezondheid hebben minder een plek, zoals aandacht voor eigenwaarde en zingeving.

Onderstaand schema laat zien welke aspecten van positieve gezondheid een plek kunnen krijgen of hebben binnen Gezonde School.

Pijlers positieve gezondheid In Gezonde School dan bijvoorbeeld aandacht voor:
1. Lichaamsfuncties
 • bewegen
 • voeding
 • fysieke klachten, pijn en de beleving ervan
 • de energie die je als kind ervaart, en wat dat je vertelt over je conditie
2. Mentaal welbevinden
 • emoties
 • eigenwaarde
 • zelfrespect
 • eigen regie
 • veerkracht
 • gevoel van controle
3. Zingeving
 • existentiële en meer filosofische vragen in het leven: Wat kun je als kind? Wat drijft je? En lukt het je om je levenssituatie te accepteren zoals die is?
4. Dagelijks functioneren
 • basisvaardigheden om jezelf te kunnen redden, zoals aankleden en brood smeren
 • gezondheidsvaardigheden, zoals tandenpoetsen en eigen (gezonde en ongezonde) keuzes maken
 • levensvaardigheden, zoals zorgen voor jezelf en zorgzaam zijn voor elkaar
5. Maatschappelijk functioneren
 • sociale en communicatieve vaardigheden
 • betekenisvolle relaties aangaan
 • vriendschappen duurzaam onderhouden
 • omgaan met elkaar
 • elkaar accepteren zoals je bent
6. Kwaliteit van leven
 • welbevinden
 • geluk beleven, genieten
 • lekker in je vel zitten, in balans zijn
 • levenslust