Positieve gezondheid roept veel reacties op. Een greep uit de reacties tijdens de netwerkbijeenkomst.

Zelf verantwoordelijkheid leren nemen

''We vinden het belangrijk dat kinderen de vrijheid voelen om zelf hun keuzes te maken. We kijken steeds naar wat er wel kan en waar iemand goed in is. Dat moedigen we aan. Die benadering past goed bij positieve gezondheid, omdat leerlingen zo zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Sinds we zo werken zijn er minder excessen op school en zijn onze onderwijsresultaten substantieel beter. We doen niet iets nieuws, we doen de dingen anders.''

Ron Velzeboer, directeur OBS De Meander, Assendelft

Overeenkomsten met opdracht scholen

''Volgens mij zitten er in het advies Onderwijs 2032 veel haakjes voor positieve gezondheid. Zoals kritisch nadenken, problemen kunnen oplossen en samenwerken. Allemaal vaardigheden die je in staat stellen om mee te doen in de samenleving, op een eigen en zelfstandige manier. Het onderwijs hecht aan vergelijkbare aspecten belang als in positieve gezondheid.''

Hans Christiaanse, Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid...

Kijken naar mogelijkheden

''Ik geloof heel erg in de benadering van positieve gezondheid. Het helpt je kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Ik ga het model meenemen naar scholen om met leerkrachten te verkennen wat ze al doen of juist niet. Ik ben vooral benieuwd wat daar uitkomt als we kijken naar de pijlers welbevinden en zingeving.''

Maria Schaap, Dienst Gezondheid & Jeugd

Geen thema’s meer

''Ik denk dat de gezondheidsthema’s straks achter ons liggen. Positieve gezondheid dwingt ons om veel holistischer aan de slag te gaan met gezondheid. En ook om het welbevinden te zien als voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind. Positieve gezondheid geeft bovendien woorden om elkaar beter te begrijpen als gezondheidsadviseur en leerkracht. Scholen zullen veel van hun pedagogische taak herkennen in het idee van positieve gezondheid.''

Bernadette Janssen, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienstGelderland-Zuid

Voortaan een ander gesprek

''Dit is een fijne manier om naar gezondheid te kijken. Je bereikt meer met een positieve benadering die aansluit op behoeftes. Het helpt ons als adviseurs in het contact met scholen. In plaats van te focussen op wat niet goed gaat op school, hebben we meer in handen om het te hebben over wat voor een school je wilt zijn voor de leerlingen. Dat kan zomaar een ander gesprek opleveren.''

Thera Knopperts, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Amsterdam

Praktische handvatten nodig

''Het is wenselijk dat er snel meer tools komen, die handen en voeten geven om positieve gezondheid te vertalen naar de praktijk. Het is belangrijk dat mensen weten hoe ze ermee aan de slag kunnen. We zijn bijvoorbeeld aan het kijken hoe het concept een plek kan krijgen binnen de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, onder andere in de jeugdgezondheidszorg. Ook daar is de behoefte groot om aan de slag te gaan met positieve gezondheid in de praktijk.''

Malou Timmers, GGD GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland