Wilt u als school of gezondheidsadviseur aan de slag met positieve gezondheid? Dit zijn tips van de Gezonde School-adviseurs en scholen die deelnamen aan de netwerkbijeenkomst positieve gezondheid.

Tips

Vul het scoringsinstrument zelf in

Vul het scoringsinstrument positieve gezondheid eerst zelf in: hoe scoort u dan op alle onderdelen van gezondheid? Veel mensen vinden die invuloefening verhelderend. Het maakt in één klap invoelbaar waar het om gaat bij positieve gezondheid.

Verken de mogelijkheden

Het scoringsinstrument kan ook een mooie start zijn om op school met elkaar na te denken over positieve gezondheid. In welke mate is er op school aandacht voor de zes pijlers van positieve gezondheid? Welke elementen zitten al in de taken van de school? Wat mis je nog? En waar wil je als school beter in worden? Laat je verrassen door de uitkomsten. Ga met elkaar in gesprek over de bevindingen.

Sluit aan op vraagstukken in de school

Positieve gezondheid wordt concreter als je het concept betrekt bij ontwikkelingen en vraagstukken op school. Zoals het denken over waarden en normen op school, en de naleving ervan. En meer focus willen leggen op een meer kindgerichte benadering. Positieve gezondheid kan de ideeën en aanpak op school helpen voeden.

Betrek ouders en kinderen erbij

Werken aan positieve gezondheid raakt de leefwereld binnen de school, en die van het kind en de ouders. Betrek ouders en kinderen bij het gedachtegoed. En geef ze ook zelf een rol om er invulling aan te geven. Bekijk de tips voor ouderbetrokkenheid

Methodes

Scoringsinstrument positieve gezondheid

Het instrument is op tal van manieren bruikbaar. Het helpt nadenken over de eigen gezondheid. Het is te gebruiken in gesprekken over hoe het met het kind gaat. En het kan werken als landkaart: op welke gebieden heeft de school het kind meer te bieden?
Download het scoringsinstrument positieve gezondheid

Scoringsinstrument - versie voor kinderen

De speciale versie van het scoringsinstrument voor kinderen is in de maak.

Motiverende gespreksvoering

Gesprekstechniek die mensen ertoe aanzet om hun gedrag te veranderen. De kracht zit in de positieve methode van bevragen.
Bekijk een artikel over motiverende gesprekstechniek (Trimbos-instituut)

Positive behavior support

Een speciale methodiek waarbij mensen in de omgeving van het kind systematisch op een positieve manier het leren bevorderen en gedragsproblemen voorkomen.
Bekijk de methodiek School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS)