Algemene tips

  • Schaalgrootte en organisatie van het mbo vragen een intensieve verkenning van behoeften en mogelijkheden. Bovendien verschillen mbo's onderling sterk.
    • Het ene mbo ziet kansen om gezondheidsonderwerpen een plaats te geven in het vak burgerschap, terwijl een andere mbo hier geen ruimte ziet en kiest voor behandeling in de tussenweken.
    • Iedere afdeling kan verschillende risico's hebben, bijvoorbeeld als het gaat om zwangere studenten of verslavingen.
    • Aanknopingspunten om met gezondheid aan de slag te gaan in de klas verschillen per afdeling, bijvoorbeeld door specifieke vakken die studenten krijgen, maar ook door professionaliteit van de afdelingsdocenten.
  • Check wat de kosten zijn van een electronische leeromgeving. Als een student bijvoorbeeld 1 euro moeten betalen voor een electronische leeromgeving, vormt dit een administratief probleem voor de docenten.

De kersen op de taart

De kersen op de taart

''Mbo’s zijn allemaal anders. De één werkt zoals wij met een tussenweek of bufferweek, de ander niet. Het zou het mooist zijn wanneer je Lang Leve de Liefde in kunt bouwen in bepaalde lessen, bijvoorbeeld vitaal burgerschap. Dan heb je een verplichting, dan doen studenten het ergens voor, geen discussie. Bij ons is dat nu niet mogelijk, omdat in dit vak al gewerkt wordt met De Vreedzame School en dat is megagroot. Daarom zit het nu ingebed in programmering van de tussenweken, maar dat is natuurlijk geen standaard les, dat zijn de extraatjes, de kersen op de taart.''

-ROCRegionaal opleidingscentrum Midden Nederland, Utrecht

Behoefte aan terugkoppeling en follow-up

  • Koppel de resultaten altijd terug. Scholen hebben ook baat bij evaluatie van uitkomsten, bijvoorbeeld bij het vormgeven van een vervolg op een gezondheidsprogramma.
  • Bied een follow-up bij problemen, of laat zien waar de school daarvoor terecht kan. Bijvoorbeeld wanneer verslavingsproblematiek gesignaleerd is.