Introductie op school

  • Organiseer netwerkbijeenkomsten om scholen te informeren over nieuwe gezondheidsthema’s, activiteiten en de Gezonde School-aanpak.
  • Tijdens de netwerkbijeenkomst kunnen scholen ervaringen uitwisselen.
  • Maak een telefonische afspraak voor face-to-face contact. E-mail is een minder geschikt medium vanwege de grote hoeveelheid e-mails die de school krijgt.

Voorlichting aan leerkrachten en ouders

Ondersteun leerkrachten bij voorlichting aan ouders. Lever kant en klare ouderinformatie aan voor een nieuwsbrief. Leerkrachten zijn praktisch ingesteld en hebben naast hun onderwijstaken weinig tijd. Zij pakken het liefst bruikbare informatie 'rechtstreeks uit de kast'. Kijk voor actuele informatie naar de nieuwsbrieven op de website Gezondeschool.nl.

[quote]

''Onze primaire taak is lesgeven, maar wij beseffen ook heel goed dat je midden in de maatschappij staat. We werken met een bepaalde visie en missie; zolang dit soort activiteiten daarin past, kijken we of dat iets voor ons is en of we er tijd aan kunnen besteden.''

-Basisschool De Zandplaat, Hoogvliet

 

De schoolvisie en informatievoorziening

  • Houd rekening met de visie van school en het schoolbeleid. Zoek naar raakvlakken. Kies zowel voor lesmethoden als bij nevenactiviteiten voor het pakket dat het best bij de school past.
  • Wees bij een gratis activiteit wel alert op daadwerkelijk gebruik van de activiteit.
  • Biedt follow-up bij problemen, of laat zien waar de school daarvoor terecht kan.
  • ‘Ik ben ook geen dokter’, is een herkenbare gedachte voor leerkrachten. Informeer hen daarom over belangrijke gezondheidsthema’s en ‘veelgestelde vragen’ van ouders. Leerkrachten hebben daar behoefte aan en ze willen antwoord kunnen geven op vragen van ouders.