Voorlichtingsbijeenkomsten met uitwisseling van ervaringen

Bied tijdens voorlichtingsbijeenkomsten ruimte voor het uitwisselen van ervaringen tussen docenten. Dit geeft een toegevoegde waarde aan uw bijeenkomst.

Blijf communiceren en terugkoppelen

Blijf in dialoog met de school over vernieuwing en actualisering van programma's. Koppel evaluaties ook terug naar de school. Zo sluit uw programma aan op wensen van de school en weet de school dat hun stem gehoord wordt.

Aandacht voor contacturen en klassenmanagement

Houd rekening met de manier waarop het onderwijs is ingericht. Twee voorbeelden:

  • Op sommige scholen hebben mentoren veel contacturen; zij kennen daarom hun leerlingen het best en zijn de aangewezen persoon om gezondheidsthema's bespreekbaar te maken.
  • Houd rekening met klassenmanagement. De ene school bedient bijvoorbeeld 75 leerlingen tegelijk van een methode, terwijl een andere school het pakket wil inzetten voor klassen van elf leerlingen.

[quote]

We laten geld liggen

''Her en der lopen wel subsidiestromen, maar wij schrijven daar niet zo actief op in. Hoewel het wel best zou kunnen, want ik denk dat we thema’s aanpakken waar best wat van zulke stromen liggen. Vaak is het ook even vinden van waar is het weggetje en welk weggetje is dat?''

-Thomas à Kempiscollege, Zwolle

Een gidsfunctie

Bied als GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst een helikopterview:

  • Gids scholen door het veld van aanbieders van gezondheidsondersteuning en methoden. Het kan voor scholen moeilijk zijn overzicht te houden en ‘door de bomen het bos te zien’.
  • Deel het overzicht over regionale en landelijke subsidiemogelijkheden met de scholen.

[quote2]

Samenwerking met veel organisaties verloop wel eens stroperig

''Gezondheid is een brede thematiek en wat je ziet ontstaan is een grote diversiteit aan initiatieven met dezelfde thematiek. Er zijn best veel instanties mee bezig, wat af en toe teweeg brengt dat er input richting de scholen gaat van meerdere instanties. Dat maakt het wel eens lastig. Een voorbeeld: Zwolle is een JOGGJongeren op Gezond Gewicht-gemeente, dus dat valt onder verantwoordelijkheid van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst. Op het gebied van gezondheidsbevordering werken veel organisaties samen maar het verloopt nog wel eens stroperig en dat het kost tijd.''

-Thomas à Kempiscollege, Zwolle