Interviews met de scholen

Er zijn negen scholen geïnterviewd. Vier basisscholen (po), drie scholen van het voortgezet onderwijs (vo) en twee scholen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De vragen concentreerden zich rond het thema gezondheidsbevordering, en de volgende, op de scholen uitgevoerde, erkende interventies:

De interviews bevatten de volgende items:

  • ervaringen van de school met de interventie
  • ideeën over de inzet van de interventie
  • het gebruik van de interventie
  • verwachtingen over het vervolgtraject
  • de rol van gezondheid op school
  • ondersteuning door professionals en hoe dit beter ingericht kan worden

Er zijn diverse organisaties actief rondom gezondheidsbevordering op school. Bijvoorbeeld:

  • ontwikkelaars van methoden
  • onderwijsondersteuningsorganisaties
  • verslavingszorg
  • GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)

Rol van de GGD

De rol van de GGD kan variëren van bemiddelaar tot adviseur. De intensiteit van het contact tussen de scholen en hun partners liep uiteen van intensief tot zeer beperkt contact. Iedere geïnterviewde school benoemde als eerst de positieve samenwerking met haar partner. Vooral de specifieke expertise van de partners werd gewaardeerd.