U bent hier

Duits voorbeeld Kom mee op reis

Komm auf Tour (Kom mee op reis)

Interactieve benadering voor levens- en beroepsoriëntatie, gericht op het versterken van het zelfbewustzijn onder scholieren.

Leerlingen in hun eigen kracht

Dit Duitse project wil jongeren uit de eerste klassen van de middelbare school bewuster maken van hun sterke punten. Uitgaande van hun eigen kracht maken leerlingen betere en bewustere keuzes ten aanzien van hun opleiding, beroepskeuze, sociale relaties en seksualiteit, en sekserollen. Deze benadering maakt vooral meisjes en kinderen uit migranten en sociaal zwakkere families bewuster van hun mogelijkheden en keuzevrijheid.

Beroepsoriëntatie, levensloop en seksualiteit 

Komm auf Tour focust op drie hoofdthema’s:

  • Beroepsoriëntatie: ‘waarin ben ik goed, wat vind ik leuk en interessant?’
  • Planning van de levensloop: ‘hoe vind ik mijn eigen weg te midden van mijn eigen wensen en die van mijn ouders en de samenleving?’
  • Bewust omgaan met sekserollen in verschillende situaties (thuis, beroep, vriendschap, seksualiteit en relaties).

Het project richt zich op:

  • Leerlingen van het voortgezet onderwijs, vergelijkbaar met vmbo/havo  (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs) in ons land.
  • Leerkrachten, ouders, beroepskeuze-adviseurs en schoolmaatschappelijk werkenden in hun rol als intermediair.
  • Regionale partners vanuit onder andere jeugdwerk, MKB (midden- en kleinbedrijf), ROC (regionaal opleidingscentrum)’s, arbeidsbureaus en bureaus voor seksuele gezondheid, en immigratie-/integratiediensten.

De interventie bestaat uit een mobiel ‘ervaringsparcours’ met zes verschillende ‘stations’ waarlangs de jongeren in kleine groepen, maar in hun eigen tempo, een ontdekkingsreis maken. Ze blijven ongeveer 20 minuten in elk station, waar ze opdrachten uitvoeren. Ze krijgen dan van de begeleiders stickers met kleurcodes die iets zeggen over sterke punten die ze daarbij laten zien. Met de verzamelde feedback gaan ze naar ‘sterkte-kasten’ waar ze met de begeleiders op zoek gaan naar mogelijkheden die bij hen passen. Het parcours blijft enkele dagen in dezelfde stad.

Effecten op de jongeren

Uit de evaluatie van de interventie Kom mee op reis in de pilotfase blijkt onder andere dat:

  • Tweederde van de jongeren vindt dat het parcours hen heeft geholpen een concretere voorstelling van hun toekomst te maken.
  • Meer dan de helft van de jongeren zich gestimuleerd voelt om thuis meer vanuit hun eigen kracht over hun toekomst te spreken. Meisjes en jongeren met een Turkse achtergrond waren gemiddeld nog wat positiever over het parcours dan jongens en autochtonen.
  • Zelfbewustzijn over het nemen van de juiste beslissingen rond werk en gezinsplanning significant is toegenomen, behalve bij Turkse jongens.

Toepasbaarheid in Nederland

De interventie sluit aan bij de huidige aandacht op het versterken van gezondheids- en keuzevaardigheden en ontwikkelen van de eigen kracht. De interventie is in Duitsland al succesvol aangepast aan verschillende lokale situaties. Voor ons land moet het materiaal uiteraard vertaald en aangepast worden aan de Nederlandse cultuur.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer