Spelen met gezondheid. Leefstijl en psychische gezondheid van de Nederlandse jeugd

Titel Spelen met gezondheid. Leefstijl en psychische gezondheid van de Nederlandse jeugd
Publicatietype Reference
Year of Publication 2008
Auteurs Schrijvers CT, Schoemaker CG
Secondary Title RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-rapport nr. 270232001.Bilthoven: RIVM,2008; 85-107.