Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten

Titel Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten
Publicatietype Reference
Year of Publication 2017
Auteurs Slot-Heijs J., Collard D, Preller L
Publisher Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
URL https://www.kenniscentrumsport.nl/publicatie?succesvolle-strategieen-om-de-impact-van-beweeginterventies-ter-preventie-van-cognitieve-achteruitgang-te-vergroten&kb_id=23531&kb_q=succesvolle%20strategie