Van den Berg & Schoemaker, 2010

Titel Van den Berg & Schoemaker, 2010
Publicatietype Reference
Auteurs Schoemaker 20
Secondary Title Berg M van den, Schoemaker CG (red.).Effecten van preventie. Deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 Van gezond naar beter. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-rapport nr. 270061007. Bilthoven: RIVM,2010