Titel Van gezond naar beter. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-rapport nr. 270061005.Bilthoven,2010b
Publicatietype Reference
Year of Publication 2010
Auteurs Van der Lucht F, Polder JJ
Secondary Title Lucht F van der, Polder JJ.Van gezond naar beter. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010. RIVM-rapport nr. 270061005.Bilthoven,2010b