Verslaving: Maatschappelijke gevolgen. Overlast, geweld, verwervingscriminaliteit, verkeersongevallen en ziekteverzuim

Titel Verslaving: Maatschappelijke gevolgen. Overlast, geweld, verwervingscriminaliteit, verkeersongevallen en ziekteverzuim
Publicatietype Reference
Year of Publication 2012
Auteurs Goossens FX
Publisher Utrecht: Trimbos-instituut