Roos Jansen, adviseur Gezonde Gemeente van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Marloes Bosselaar, adviseur Gezondheidsbevordering van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Hollands Noorden, geven uitleg over het advies op maat, waarin het RIVM met gemeenten samenwerkt aan de oplossing van lokale vraagstukken rond welzijn en gezondheid.

Meer weten? 

Ga naar Advies op maat.  

Video advies op maat

[TEKST IN BEELD] Advies op maat, Gezond Leven. kennis die werkt voor uw gemeente of wijk.

[ROOS JANSEN, ADVISEUR GEZONDE GEMEENTE. RIVM]
Wij adviseren gemeenten en GGD'en op maat over integraal werken aan gezondheid en welzijn van hun inwoners.
Dat doen we met kennis die werkt, toegesneden op de lokale situatie in jouw gemeente of regio.
We zoeken daarbij de samenwerking.
Altijd de samenwerking met landelijke en regionale partners.

[MARLOES BOSSELAAR, ADVISEUR GEZONDHEIDSBEVORDERING, GGD Hollands Noorden]
GGD Hollands Noorden wilde de advisering en ondersteuningbij het gemeentelijk gezondheidsbeleid aan gemeenten verbeteren.
En het RIVM heeft ons geholpen om die nieuwe aanpak op te stellen.

[ROOS JANSEN]
Diverse gemeenten en GGD'en maken al gebruik van Advies Op Maat.
Wat we terughoren van hun is dat ze de uitwisseling tussen de landelijke kennis van het RIVM en de lokale expertise heel erg waardevol vinden.

[MARLOES BOSSELAAR]
Ik kan Advies Op Maat van het RIVM zeker aanraden aan andere GGD'en en gemeenten omdat het heel fijn is als er een externe partner meeleest en meedenkt die je scherp houdt en zorgt dat je tot de kern komt.
En daarnaast kennis aanreikt van landelijke ontwikkelingen.

[ROOS JANSEN]
Advies Op Maat is voor onderzoekers en beleidsadviseurs van gemeenten en GGD'en die hulp kunnen gebruiken bij een gezondheidsvraagstuk.
Ben je ook geïnteresseerd in Advies Op Maat kijk dan op www.loketgezondleven.nl.
Daar kun je je aanmelden.