U bent hier

Vitaal Twente

Samenwerking Menzis en 14 gemeenten

Door samenwerking kunnen losse projecten elkaar versterken. In de regio Twente vormen 14 gemeenten een samenwerkingsverband: Samen14. Voor de start van Vitaal Twente was er al samenwerking tussen Menzis en gemeenten uit de regio, via de landelijke werkagenda van Menzis en via lokale werkagenda in de regio Enschede. Samenwerking in de wijk is voor Menzis onderdeel van het reguliere beleid.

Samen met andere partners

Verschillende partners werken binnen stichting Vitaal Twente samen in het stimuleren van technologische ontwikkelingen. Naast zorgverzekeraar Menzis en de 14 Twentse gemeenten zijn GGD Twente, Universiteit Twente, Saxion, ROC Twente, Roessingh Research and Development, aanbieders langdurige zorg als Carint Reggeland en Trivium Meulenbelt zorg, ziekenhuisgroep Twente (ZGT), Federatie Eerstelijnszorg Almelo en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) aangesloten als partner. Het is een open platform waar nieuwe partijen kunnen aansluiten. Op deze manier worden krachten gebundeld.

Organisatie en financiering verdeeld over partners

Iedere samenwerkingspartner legt een vast bedrag per jaar in. De preventiecoalitie geeft daarnaast een impuls aan het vormgeven van de stichting. Met betrekking tot de samenwerking tussen zorgverzekeraar en gemeenten worden de schotten tussen financieringsdomeinen soms als knelpunt ervaren. Bijvoorbeeld, de praktijkondersteuner wordt enerzijds door Menzis gefinancierd (ouderenzorg, GGZ), maar ook door de gemeente. Dit maakt de financieringsstromen complex. Als onderdeel binnen Vitaal Twente wordt aandacht besteed aan maatschappelijke business cases. Zo komt het vraagstuk over financiering op een adequate manier op de onderhandelingstafel.

Preventiecoalitie als financieel vliegwiel

De belangrijkste reden om een preventiecoalitie af te sluiten is een financiële impuls. De basis is geregeld met de partnerbijdragen. De preventiecoalitie geeft de mogelijkheid om extra events te organiseren voor krachtenbundeling. Maar biedt ook ruimte om tools en methoden te ontwikkelen en indien nodig meer ondersteuning in te kopen/in huis te halen via een train-de-trainer principe, zodat deze na afloop van de financiële impuls door VWS duurzaam kunnen worden ingezet. De vergoeding in de procescoördinatiekosten helpt om het proces te versnellen. Het hebben van een preventiecoalitie helpt ook om landelijk in beeld te zijn, ervaringen uit te wisselen en partijen bij elkaar te brengen. De eigen bijdrage van de partners is een belangrijk onderdeel voor langdurig committment en voor een structurele vormgeving van de samenwerking.

Meer informatie over Vitaal Twente?

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer