U bent hier

Tips en materialen gezondheidsvaardigheden

Op de website van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden vindt u tips en materialen. Naast algemene toolkits zijn dat materialen en tips rond:

  • Herkennen en vaststellen: methoden om te herkennen en vast te stellen of er sprake is van beperkte gezondheidsvaardigheden.
  • Gesprekstechnieken: methoden en tips voor eenvoudige mondelinge communicatie.
  • Voorlichtingsmateriaal: begrijpelijk voorlichtingsmateriaal en tips om eenvoudige materialen te ontwikkelen.
  • Toegankelijkheid: tips om te toetsen hoe toegankelijk uw (web)teksten zijn en voorbeelden van eenvoudige uitnodigingsbrieven.
  • Toeleiding naar (taal)onderwijs: tips om laaggeletterdheid te herkennen, bespreekbaar te maken en door te verwijzen naar (taal)onderwijs. 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer