U bent hier

Nudging: interventies en tips

Interventie De Gezonde Schoolkantine

Het Voedingscentrum ontwikkelde richtlijnen voor De Gezonde Schoolkantine. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de principes van nudging, ze geven een duwtje richting een betere voedselkeuze door in de kantineomgeving aanpassingen te doen, zonder de minder gezonde keuzes volledig te verwijderen. De Gezonde Schoolkantine is een goed onderbouwde interventie.

Tips voor succesvolle nudges

  • Leer de doelgroep kennen: praat niet alleen met de doelgroep, maar observeer ook het gedrag om patronen te achterhalen.
  • Beslis- en keuzegedrag is gebaseerd op vuistregels (heuristieken). Gebruik deze bij het bedenken van een nudge. Lees voor voorbeelden het rapport “Wetenschappelijk kader nudging in de publieke gezondheidszorg”.
  • Specificeer welk gedrag je wil veranderen en maak het gewenste gedrag zo concreet mogelijk.
  • Bestudeer de omgeving waarin de doelgroep keuzes maakt en analyseer of de beste keuze makkelijker kan worden gemaakt.
  • Denk out-of-the-box: nudges lijken vaak simpel en logisch maar om ze te bedenken is creativiteit en het denken buiten de bestaande patronen nodig.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer