U bent hier

Wat weten we over SEGV en preventie(maatregelen)

Veel van de aangrijpingspunten voor gezondheidsachterstanden liggen buiten het volksgezondheidsdomein. In (inter)nationale overzichtsstudies wordt vaak gesuggereerd dat interventies die naast leefstijl, ook inzetten op factoren buiten het individu, zoals woon- en werkomstandigheden, toegang tot gezondheidsinformatie en leefomgeving, meer bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen dan uitsluitend op het individu gerichte interventies. 

Brede aanpak gezondheidsverschillen kansrijk

Omdat veel risicofactoren, zoals opleiding, werk, huisvesting en inkomen, buiten het volksgezondheidsdomein liggen, is de algemene overtuiging dat maatregelen vanuit verschillende beleidsterreinen en disciplines het meest kansrijk zijn. Het is daarbij belangrijk multi-level interventies in te zetten. Dat zijn interventies die op verschillende niveaus ingrijpen: lokaal, regionaal, landelijk, bestuurlijk en uitvoerend. Niet één interventie of maatregel, maar doen wat nodig is om het probleem vanuit verschillende beleidsterreinen en disciplines aan te pakken.

Veelbelovend is het als publieke gezondheid en andere sectoren samenwerken om een gezonde omgeving te creëren en te zorgen dat voorzieningen toegankelijker zijn voor kwetsbare groepen. Het effect van dit intersectoraal werken op gezondheidsverschillen zal pas op langere termijn aantoonbaar zijn. Het meeste effect is te verwachten van een mix van activiteiten, waarmee u een gezondere leefstijl bevordert en tegelijkertijd ingrijpt in structurele factoren zoals opleiding, werk, huisvesting en inkomen.

Tip: kijk vanuit levensloop perspectief

 

SEGV zijn hardnekkig en het is complex deze verschillen aan te pakken. In de literatuur zien we een potentieel effectief aangrijpingspunt in programma’s en beleidsmaatregelen van gemeenten die werken aan de brede aanpak van gezondheidsverschillen: het levensloop perspectief. Zo besteden veel landen aandacht aan het verbeteren van de kansen voor jonge kinderen die in een achterstandssituatie opgroeien. Want winst op jonge leeftijd werkt door in de verdere levensloop.  

Meer lezen?

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer