U bent hier

Praktijkvoorbeelden Sociale Marketing

Hieronder volgt een aantal goede voorbeelden van de inzet van sociale marketing. In elk voorbeeld worden één of meer basiselementen uitgelicht. Lees meer over de acht basiselementen op de algemene pagina over Sociale Marketing.

Lekker Fit! Rotterdam maakt water drinken leuk

Rotterdamse basisschoolkinderen drinken veel met suiker gezoete drankjes, oplopend tot soms zes à acht pakjes per dag. Dit is een van de belangrijke oorzaken van overgewicht. JOGG-gemeente Rotterdam wil moeders stimuleren om hun kinderen vaker water te geven in plaats van zoete drankjes.

Uit gesprekken blijkt dat moeders met een Turkse of Marokkaanse culturele achtergrond vooral graag een goede moeder willen zijn. Zij twijfelen regelmatig over de opvoeding en hebben behoefte aan begrip en handvatten. Op basis van deze ‘diepe inzichten’ is de campagne ‘Met water geef ik mijn kind het beste!’ ontwikkeld. De focus ligt niet op gezondheid maar op: water drinken is leuk. Zo was er een sterke ‘marketingmix’ met de inzet van creatieve middelen met voor moeders een workshop ‘Versier je waterkaraf’ en voor kinderen ‘Pimp je waterflesje’. Deze positieve aanpak werkt: kinderen drinken na een jaar gemiddeld 100 ml minder zoete drankjes per dag en deze daling houdt ook na twee jaar stand. De activiteiten zijn onderdeel van Lekker Fit!, een bewezen effectief programma met een brede aanpak gericht op de gezondheid van de Rotterdamse jeugd.

Bewegen Valt Goed!

Vallen bij oudere mensen is een ernstig en veelvoorkomend probleem. Ongeveer één op de drie nog thuiswonende ouderen valt minstens eenmaal per jaar. Om te zorgen dat een interventie aansluit bij de wensen en behoeften van niet-westerse allochtone ouderen ontwikkelden VeiligheidNL en Kenniscentrum Sport de interventie Bewegen valt goed!. De interventie stimuleert bewegen en het verminderen van valongelukken bij niet-westerse allochtone ouderen. VeiligheidNL maakte gebruik van belangrijke theoretische inzichten zoals het werven via bestaande communities, het werken in groepen voor sociale steun. Om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de doelgroep start de interventie altijd met een focusgroepgesprek met mogelijke deelnemers. Dit bepaalt de inhoud en uitvoering van het programma, bijvoorbeeld de locatie (wel of niet in de sportschool), de beweegvorm (bewegen op muziek, zwemmen etc.) en de groepsamenstelling (geslacht, culturele achtergrond). Deelnemers geven aan tevreden te zijn met het programma, meer te bewegen dan het jaar ervoor (toename van 37%) en minder te vallen (daling van 30% naar 12%). Ook is het programma kosteneffectief.

Jongeren en alcohol: segmentatie op basis van belevingswereld

Hoe verleid je jongeren om pas op latere leeftijd te beginnen met alcohol drinken en minder alcohol te drinken? Alcoholpreventie sluit vaak onvoldoende aan op specifieke waarden en normen van jongeren. GGD Hart voor Brabantsegmenteerde’ jongeren tussen 12 en 18 jaar naar hun houding rond alcohol, invulling van vrije tijd en socio-demografie op basis van uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Er bleken vijf segmenten te zijn met verschillende ‘diepe inzichten’.

 segmentatie alcohol en jeugd afgebeeldZo zijn jongeren in het segment ‘socialen’ volgzaam en statusgevoelig. Zij willen niet te veel opvallen en drinken omdat iedereen drinkt. De meeste ‘nuchteren’ drinken nog geen alcohol en geven aan ook nog geen behoefte voelen om alcohol te drinken. Op basis van deze ‘diepe inzichten’ ontwikkelde GGD Hart voor Brabant samen met de jongeren twee sociale marketing alcoholinterventies:

  • De ‘Smartquiz alcohol’: een interactieve quiz waarbij brugklasleerlingen met hun smartphone vragen invullen over hun houding rond alcohol en het maken van een eigen keuze. Tijdens een groepsgesprek in de klas ligt de focus op de houding van de leerlingen richting geen alcohol tot 18 jaar.
  • De ‘Cool Choice – be a hero, go zero’: een interventie voor de tweede klas die energieke spellen combineert met serieuze informatie over weerbaarheid en groepsdruk, het maken van een eigen keuze en durven zeggen dat je geen behoefte hebt aan alcohol.

DrinkWater op kinderdagverblijven

Water drinken is gezond en kinderen vinden het nog lekker ook. Toch drinken peuters vooral zoete drankjes. Veel kinderdagverblijven besteden geen of weinig aandacht aan het drinken van water. En dat is zonde: vaker water drinken helpt overgewicht te voorkomen. Een kosten-baten en concurrentieanalyse op basis van onderzoek onder peuterleidsters liet zien dat het vooral makkelijk en leuk moet zijn om water te geven.

Als onderdeel van de DrinkWater campagne van Jongeren Op Gezond Gewicht ontvingen kindercentra (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en consultatiebureaus) in JOGG-wijken een DrinkWaterpakket met daarin alles om een DrinkWater week te organiseren en met speciale DrinkWaterbekers, kleurplaten, kroontjes en diploma’s. De peuterleidsters waren enthousiast en driekwart van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen schenkt meer water sinds het ontvangen van het pakket.

Rotterdamse Doortrappers

De gemeente Rotterdam wil graag de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. Vooral korte autoritjes zijn slecht voor het milieu. Zorgen dat ouders de auto laten staan en samen met hun kinderen de fiets pakken naar school, leidde tot het concept Rotterdamse Doortrappers. Belangrijke ‘diepe inzichten’ uit interviews met de gekozen doelgroep  bleken: ‘Ik ben trots op Rotterdam’, ‘Als mijn kinderen het leuk vinden, dan vind ik het ook leuk’ en ‘Ik heb niet het idee dat ik zelf iets aan luchtkwaliteit kan doen’.

De focus: fietsen is leuk en stoer! De sterke ‘marketingmix’ bestaat uit de Doortrapweek en (elke maand) de Doortrapdagen. Een fietsenmaker repareert kapotte fietsen, er zijn BMX-trainingen en kinderen krijgen cadeautjes zoals fietsbellen, reflectors en t-shirts. Daarnaast werkt de Fietsersbond samen met ouders aan een veilige (fiets)omgeving. De pilot op basisschool Het Open Venster was een succes: enthousiaste reacties van ouders en kinderen, en een stijging van 15% van kinderen die tijdens de DoortrapWeek met de fiets kwamen.

Mentale weerbaarheid vergroten

Hoe maak je inwoners mentaal weerbaarder en hoe voorkom je depressie? In Zuid-Holland Zuid voerde de Dienst Gezondheid & Jeugd tot en met 2015 het uitvoeringsprogramma mentale weerbaarheid uit samen met gemeenten en ketenpartners. Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) vormen een belangrijke doelgroep, maar zijn moeilijk te bereiken met interventies bijvoorbeeld omdat ze zich niet aangesproken voelen. Interviews met volwassenen met een lage SES in de plattelandsgemeenten Korendijk, Sliedrecht en Zederik zorgden voor een goede ‘focus op de consument’.

Zo blijkt de doelgroep de huisarts als een belangrijk vertrouwenspersoon te zien, niet te houden van lange en theoretische cursussen en interesse te hebben in lokaal nieuws. Die inzichten vormden de basis voor een brainstorm van gemeenteambtenaren en professionals over het beter bereiken van de doelgroep met geschikte interventies. Het resultaat is een verbreding van het aanbod met klachtgerichte mini-interventies via de huisarts en POH-GGZ voor mensen met lichte klachten (slecht slapen, piekeren en stress). Deelnemers gaan bij deze korte interventies, bestaande uit vier bijeenkomsten, direct aan de slag met hun klachten door het uitvoeren van praktische opdrachten. Onderzoek laat positieve effecten zien op vermindering van klachten en deelnemers geven een hoge waardering aan de interventie.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer