Verschillende interventies, campagnes, websites en materialen gericht op gehoorschadepreventie op een rij.

Interventies gehoorschadepreventie

  • Toolkit gehoorschadepreventie RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Materialen voor gezondheidsvoorlichters
  • Hoortoren voor groep 1 t/m 8 Primair Onderwijs
  • OORzaken magazine voor groep 6 t/m 8 Primair Onderwijs 
  • Geluidstuin.nl voor kinderen (9-12 jaar) 
  • Sound Effects voor jongeren die uitgaan

Campagnes

Websites

Online hoortesten

Informatie voor beleid, professionals en publiek 

Decibelmeter apps

Voorlichtingsmaterialen

  • Webshop Hoorstichting: o.a. voorlichtingslessen, lespakketten, posters, flyers. Bepaalde materialen zijn gratis, aan andere zijn kosten verbonden
  • Voorlichtingslessen primair onderwijs KNOKeel-, neus- en oorheelkunde-artsen