Hoe zet je gemeentes in beweging? GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Holland Noorden ging de uitdaging aan en beschrijft de ervaring die zij hiermee verkregen.

Waar begin je met beleid voor gehoorschadepreventie in de gemeente?

GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Hollands Noorden heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het maken en verspreiden van beleid en het creëren van draagvlak voor implementatie van beleid voor gehoorschadepreventie. Het is van belang dat acties (brieven, persberichten, etc.) afgestemd worden met relevante groepen, van te voren en achteraf. Maak het probleem goed inzichtelijk, duid taken, verantwoordelijkheden en kansen, en benoem knelpunten en voordelen. Op die manier creëer en behoud je draagvlak. Daarnaast zijn interne berichtgeving over het beleid (GGD/GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, ambtenaren, scholen) en berichtgeving naar buiten met persberichten van belang.

Wat heeft de GGD Hollands Noorden concreet gedaan?

Er zijn met samenwerkingspartners (GHOR, Werkgroep Geluid GGD GHOR Nederland, Nationale Hoorstichting) beleidsstukken gemaakt, zoals:  een “richtlijn voor bestuurders” (2009), een brochure voor vergunningaanvragen (2010), een landelijke handreiking vanuit GGD GHOR Nederland (2012), een standaardbrief voor gemeenten met lokaal uitvoerbare maatregelen en voorbeeldtekst voor de APVAlgemene Plaatselijke Verordening (APV)  (2016).

Inzichtelijk maken van de omvang van gehoorschade

Deze beleidsstukken en met EMOVOElektronische MOnitor VOlksgezondheid (EMOVO)  vergaarde cijfers zijn gepresenteerd aan betrokkenen, zoals: evenementenadviseurs van GHOR Nederland, andere GGD’en, regionale evenementenambtenaren (OOV en AOV), ambtenaren volksgezondheid en het Algemeen Bestuur.

Waarom beleid voor gehoorschadepreventie?

Jongeren zien het probleem van gehoorschade in het algemeen wel, maar zien het niet als iets dat hen persoonlijk kan raken, totdat het te laat is.  Bovendien denken jongeren dat er al maatregelen gelden om gehoorschade te voorkomen, waardoor ze niet zelf de verantwoordelijkheid nemen om hun oren te beschermen. Als jongeren gehoorschade oplopen is dit is niet alleen vanuit menselijk oogpunt een probleem voor de gemeente. Eenmaal opgelopen gehoorschade is levenslang en heeft effect op inkomsten en uitgaven (gezondheidskosten) op latere leeftijd.

Meer informatie over een integrale aanpak