Hoe kunt u de samenwerking aan gaan met GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, gemeente en horeca als het gaat over jongeren en gehoorschade preventie? En kun je aan een schoolfeest nog iets sturen? Op de onderliggende pagina's kunt u de verhalen lezen van de GGD Groningen en een organisator van schoolfeesten waarin zij over de verschillende ervaringen vertellen.

Bewustwording boven regelgeving

In opdracht van de gemeente Groningen maakte de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst een plan van aanpak voor de preventie van gehoorschade bij jongeren. Samen met gemeenteambtenaren uit verschillende disciplines ging de GGD in gesprek met jongerenorganisaties, scholen, horeca, festivalorganisatoren en jongeren zelf (project Oorverdovend). Door die gesprekken zijn de gesprekspartners zich meer bewust van de risico’s van hard geluid. En van de mogelijkheden om gehoorschade te voorkomen. Lees het interview.

Schoolfeesten, ook een feest voor de trommelvliezen

DeBesteSchoolfeesten heeft al 25 jaar ervaring met het organiseren van feesten op en namens middelbare scholen. Het bedrijf voelt zich niet alleen verantwoordelijk voor een feestelijke sfeer, maar ook voor een gezond geluidsniveau. Hoe zorg je ervoor dat een schoolfeest ook een feest voor de trommelvliezen is? In het interview met DeBesteSchoolfeesten krijgt u tips en ideeën.