U bent hier

Bewustwording boven regelgeving

In opdracht van de gemeente Groningen maakte de GGD een plan van aanpak voor de preventie van gehoorschade bij jongeren. Samen met gemeenteambtenaren uit verschillende disciplines ging de GGD in gesprek met jongerenorganisaties, scholen, horeca, festivalorganisatoren, en jongeren zelf (project Oorverdovend). Door die gesprekken zijn de gesprekspartners zich meer bewust van de risico’s van hard geluid. En van de mogelijkheden om gehoorschade te voorkomen. 

Wat was de aanleiding voor het project ‘Oorverdovend’?

Gretha Leever, beleidsmedewerker van de GGD Groningen: ‘De GGD doet elke vier jaar een gezondheidsonderzoek onder kinderen van 12 tot 18 jaar. In de uitkomsten zien we dat gehoorschade toeneemt . Van alle middelbare scholieren in de stad Groningen heeft 4,6% last van een piep in het oor. Sommigen af en toe, anderen continu. Ook werd er meer over harde muziek geklaagd.’

Wat hield 'Oorverdovend'in?

‘Nadat we met diverse partijen en de wethouder om tafel hebben gezeten, hebben we in opdracht van de gemeente Groningen een projectgroep opgericht met gemeenteambtenaren uit verschillende disciplines, zoals onderwijs, economische zaken en communicatie. Gedurende tien weken waren zij twee dagen per week beschikbaar. Zij gingen in gesprek met onder andere horecaondernemers, onderwijs, jongerenwerk en jongeren zelf. Samen met een epidemiologisch onderzoek van de GGD waren deze gesprekken input voor een goed bezocht symposium en een gemeentelijke nota.’

Jullie richten je op de stad Groningen en andere gemeenten in de regio. Hoe krijgen jullie aandacht voor gehoorschade?

‘Gemeenten schrikken van het aantal kinderen dat op jonge leeftijd gehoorschade oploopt. Gehoorschade is namelijk onomkeerbaar en kan een handicap zijn in het sociale leven. Het schokeffect van die cijfers leidt al tot aandacht. Toch vinden veel gemeenten het een lastig onderwerp om op te pakken.’

Wat kan een gemeente doen?

‘Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om volumegrenzen op te nemen in het evenementenbeleid, zoals de gemeente Groningen heeft gedaan . Daarnaast is het belangrijk om de bewustwording te vergroten. Dat bereik je bijvoorbeeld door in de regionale media regelmatig aandacht te besteden aan de risico’s van harde muziek, door ouders en scholen goed voor te lichten, lesmateriaal beschikbaar te stellen en door aan te haken bij bepaalde evenementen .’

Wat is tinnitus?  Twee mannen in interview in Groningen

‘Het begon ermee dat ik na een lang weekend stappen een piep in mijn oren had. Meestal ging dat na een tijdje weer weg. Maar op een gegevens moment bleef de piep.’ Aldus een dj die in een video van de GGD Groningen vertelt over tinnitus (oorsuizen). De GGD gebruikt de video om jongeren en samenwerkingspartners te doordringen van de ernst van het probleem. Bekijk de video.

Het is bekend dat gedrag zich lastig laat sturen door alleen voorlichting. Hoe hebben jullie dat aangepakt?

‘We zoeken aansluiting bij nationale campagnes en hebben verschillende jongerenorganisaties betrokken vanwege het peer group-effect. Dat effect betekent dat scholieren eerder iets aannemen van leeftijdsgenoten dan van volwassenen. Jonge vrijwilligers hebben bijvoorbeeld op het Bevrijdingsfestival voorlichting gegeven en oordopjes  uitgedeeld. Daarnaast hebben we op de informatiemarkt voor eerstejaars gestaan en zijn we op bezoek geweest bij onder andere studentenverenigingen en jongerenwerkers. Het blijft een lastige boodschap: het is feest, maar doe wel oordopjes in.’ 

Wat heeft de voorlichting opgeleverd?

‘Dat is altijd lastig te meten. We hebben het bewustzijn vergroot. Daarbij is het overigens wel belangrijk om jonge voorlichters goed te ondersteunen door ze bijvoorbeeld oordopjes mee te geven. Als je scholieren bewustmaakt van gehoorschade, moet je er ook voor zorgen dat ze maatregelen kunnen nemen.

Zijn jullie ook met andere partijen in gesprek gegaan?

‘Ja, we hebben ook gesprekken gevoerd met uitgaanspubliek, organisatoren van festivals, verkopers van draagbare muziekspelers en horecapersoneel. We zijn gewoon tijdens openingstijden discotheken en cafés binnengelopen om te vragen of we het geluidsniveau mochten meten. Naar aanleiding daarvan volgde vaak een verkennend gesprek. Doen jullie iets aan gehoorbescherming van bezoekers of personeel? Verkopen jullie gehoorbescherming? Dat was tijdrovend maar het leverde wel iets op.’

Wat hebben gesprekken met de horeca opgeleverd?

‘Ons werd duidelijk dat horecaondernemers niet zitten te wachten op nieuwe regels. Daar zijn er al zo veel van, vinden zij: het rookverbod, geen alcohol onder de 18, enzovoort. Het is kansrijker om te werken aan bewustwording en gedragsverandering. Wat dat oplevert, verschilt per bedrijf. De ene ondernemer kiest toch voor een hoog geluidsniveau omdat er dan minder wordt gesproken en dus meer gedronken. De ander vraagt zijn gasten wat ze eigenlijk van het geluid vinden en probeert eens een lager volume uit en sommigen hebben oordopjes te koop.’

Heb je een advies aan gemeenten die iets vergelijkbaar willen doen?

‘Het is belangrijk dat je eerst het gesprek aangaat en dat je dat doet als gelijkwaardige partij. Zo ontstaat er begrip voor elkaar. Dat is een goede basis om samen in beweging te komen.’

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer