Interventies

Veel mensen en organisaties omarmen het concept positieve gezondheid. Daarom ging RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu afdeling Gezond Leven na of het mogelijk is om interventies in de database in te delen op basis van de zes dimensies van Positieve gezondheid. In totaal zijn 28 interventies doorgenomen en ingedeeld volgens de zes dimensies (het spinnenwebmodel). Hieruit blijkt dat het mogelijk is om interventies in te delen op dimensies. Maar het blijkt ook, dat alle interventies scoren op algemene gezondheid. Er is op die dimensie geen onderscheid mogelijk. Daarnaast is het toekennen van de dimensies zeer subjectief. Wat de een bijvoorbeeld definieert als een zinvol leven hoeft voor de ander geen zinvol leven te zijn. Voor het gebruik als individueel ordeningsinstrument is dit geen enkel probleem. Daar is het instrument juist voor bedoeld. Maar voor een objectieve indeling van interventies per interventie zullen meerdere beoordelaars nodig zijn. Conclusie van de afdeling Gezond Leven is dat we voorlopig niet de dimensies van Positieve gezondheid toevoegen aan de zoektermen van de database. Wel kun je natuurlijk altijd in het open veld de zoekterm 'zinvol' leven gebruiken. Lees hier meer over in de verkenning 'Leefstijlinterventies indelen in de domeinen van Positieve gezondheid'

Materialen

Op verschillende plekken in het land denkt men na over hoe in de praktijk gewerkt kan worden met het concept positieve gezondheid. Hebt u een handige tool voor collega's? Mail dan naar gezondleven@rivm.nl.

  • Folder voor in de huisartsenpraktijk om in gesprek te gaan met de patiënt over de eigen gezondheidsperceptie (Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei).
  • Flyer voor in de huisartsenpraktijk met het scoringsmodel van positieve gezondheid als invuloefening voor de patiënt (Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei).
  • Gebruik het digitale gespreksinstrument 'Mijn Positieve Gezondheid' (MPG).
  • Gebruik de infographic 'Positieve gezondheid in de buurt, stap voor stap naar een integrale buurtaanpak' (in oktober 2017 ontwikkeld door het Lectoraat Omgeving en Gezondheid in opdracht van de Hogeschool van Amsterdam en het RIVM). 

Verbind zorg, welzijn en preventie

Ga in gesprek met professionals uit de domeinen zorg, welzijn en preventie. Het helpt om de verbinding te leggen tussen de verschillende domeinen door de zes elementen van positieve gezondheid als gezamenlijk uitgangspunt te gebruiken.