Een projectgroep van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en zoekt naar mogelijkheden om via individuele contactmomenten positieve gezondheid te versterken. Individuele contactmomenten zijn bijvoorbeeld de consulten op het consultatiebureau, maar ook bijvoorbeeld het contactmoment adolescenten (JGZJeugdgezondheidszorg) of de SOASeksueel overdraagbare aandoeningen/Sense spreekuren.

Het concept positieve gezondheid kent zes hoofddimensies van gezondheid en hier onder vallen 32 indicatoren. Deze indicatoren zijn op basis van kwalitatief onderzoek geformuleerd. Zie voor een toelichting op dimensies en indicatoren de website van het Institute for Positieve Health.

De focus van de projectgroep ligt enerzijds op de afzonderlijke indicatoren van het concept positieve gezondheid en anderzijds is er aandacht voor de brede (holistische) kijk op gezondheid.

Aandacht voor alle 6 dimensies

Met de ‘brede kijk op gezondheid’ de projectgroep bedoelt de projectgroep dat er bij individuele contactmomenten aandacht moet zijn voorde zes hoofddimensies van positieve gezondheid. De vraag hoe de zorgverlener aandacht kan schenken aan die verschillende hoofddimensies staat centraal. Gedacht wordt aan het ontwikkelen van een appapplication (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen. of serious game waarin de 6 dimensies en/of verschillende indicatoren van positieve gezondheid naar voren komen. Dit vraagstuk bevindt zich in de opstartfase.

Aandacht voor gezondheidsvaardigheden

Omdat het moeilijk is gelijktijdig aan alle 32 afzonderlijke indicatoren te werken is in eerste instantie gekozen de focus te leggen op de indicator health literacy. Centraal staat een onderzoek naar de vraag of het mogelijk is gezondheidsvaardigheden te versterken door gebruik te maken van korte filmpjes tijdens contactmomenten. Hierbij is aandacht voor het ervaren gebruik en het begrip van deze filmpjes bij zorgverlener èn zorggebruiker.
De verwachting is dat de cliënt de boodschap beter begrijpt dankzij het gebruik van ondersteunende filmpjes. Het resultaat moet een effectievere interactie zijn wat hopelijk zal leiden tot een betere gezondheid. Als de zorgontvanger de boodschap beter begrijpt, kan de zorgverlener bijvoorbeeld (meer) verhelderende vragen stellen. Een concreet praktijkvoorbeeld is dat blijkt dat sommige ouders niet weten wat de term ‘afgestreken’ betekent wanneer het gaat op het klaarmaken van flesvoeding, een kort filmpje kan hierbij verduidelijkend werken. Het onderzoek is opgestart en de eerste resultaten zijn omstreeks februari 2016 bekend.

Contact

Aan de projectgroep nemen deel: GGD Twente, GGD IJsselland, JGZ Zuid Holland West en Icare. Wilt u participeren in deze projecten, hebt u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Karlien Zomer, GGD Twente via K.Zomer@GGDTwente.nl.