Vroegsignalering bij (kwetsbare) ouderen: wat is nodig om samenwerking te verbeteren?

Titel Vroegsignalering bij (kwetsbare) ouderen: wat is nodig om samenwerking te verbeteren?
Publicatietype Reference
Year of Publication 2018
Auteurs Buist Y, De Bruin S, Rijken M, Lemmens L, Van Vooren N, Baan C
Publisher RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
URL https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=dcc3378f-36c8-4bd1-a967-03960eff68a3&type=pdf&disposition=inline