U bent hier

Communicatiemateriaal Gezond Werk

Decoratieve afbeelding. Man bij whiteboard.

U houdt zich bezig met gezondheid op het werk. Of overweegt aan de slag te gaan met vitaliteit of duurzame inzetbaarheid voor werknemers. Maak dan gebruik van de verschillende communicatiemiddelen van RIVM Centrum voor Gezond Leven. Zo kunt u werk maken van gezondheid en draagvlak creëren voor gezondheidsbevordering binnen uw bedrijf.

Doelgroep en gebruik

De communicatiemiddelen Gezond Werk zijn bedoeld voor professionals die zich bezighouden met vitaliteit op de werkplek. Binnen een bedrijf kunnen verschillende professionals betrokken zijn bij het gezondheidsmanagement, bijvoorbeeld HR, bedrijfsartsen, management of de OR. Ook externe adviseurs, zoals GGD-professionals, kunnen de middelen gebruiken.

De informatie is beschikbaar in een opgemaakte vorm en in platte tekst en mag aangepast worden aan de bedrijfssituatie, onder voorwaarde dat u gebruik maakt van de disclaimer en het RIVM-logo.

Communicatiematerialen

Presentaties

De presentatie geeft informatie aan werkgevers over Gezond Werk. Waarom is het belangrijk om te werken aan gezondheid? Wat levert een gezonde leefstijl op?

De presentatie kan ingezet worden door professionals om (directies en management van) bedrijven te informeren en om het thema gezondheid op het werk te agenderen.

Factsheet

De factsheet Gezond Werk: maak werk van gezondheid geeft informatie over gezondheid op het werk, zoals feiten, werkwijze en tips. De factsheet kan worden ingezet door professionals om (directies en management van) bedrijven te informeren en om tips te geven om aan de slag te gaan met gezond werk.

Video

De film illustreert de urgentie voor gezondheidsbevordering op de werkplek en laat zien hoe het staat met onze leefstijl in Nederland. Daarnaast laat de film de effecten en de meerwaarde zien van investeren in gezondheid op de werkplek. De video Gezond Werk is te zien op YouTube.

Deze communicatiemiddelen zijn tot stand gekomen in samenwerking met Kenniscentrum Sport, Trimbos-instituut, VeiligheidNL en het Voedingscentrum.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer