U bent hier

Doel en randvoorwaarden evaluatie Gezond Werk

Een belangrijke voorwaarde voor evalueren is het hebben van een plan van aanpak of projectplan. Hierin staat beschreven hoe uw doelen en activiteiten bijdragen aan het behalen van de gewenste resultaten. Om achteraf te kunnen vaststellen of het gezondheidsbeleid succesvol is geweest, zijn helder omschreven en toetsbare doelen nodig. Dat betekent dat u bij het opstellen van de doelen ervoor zorgt dat deze meetbaar zijn.

Formuleer welk doel u wilt bereiken met het evalueren. Houdt daarbij rekening met voor wie u evalueert en aan welke eisen de evaluatie moet voldoen. Inventariseer:

  • Wat er met de uitkomsten wordt gedaan, hoe ze worden gebruikt en wat u zelf met de uitkomsten wilt bereiken.
  • Welke randvoorwaarden voor evalueren aanwezig en nodig zijn. Denk onder andere aan: tijd, geld, deskundigheid en instrumenten, maar ook aan registratiemogelijkheden, standaard formulieren en timing.
  • Het draagvlak voor evalueren bij de directie, collega’s en samenwerkingspartners. Ga na hoe zij u kunnen helpen bij het evalueren.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer