U bent hier

Gegevens verzamelen voor evaluatie Gezond Werk

Verzamel, verwerk en interpreteer de benodigde gegevens:

  • Bepaal wie de dataverzameling gaat uitvoeren. En ook bij wie en waar u de benodigde informatie vandaan haalt en wanneer en hoe vaak u dat gaat doen. Maak duidelijke afspraken met eventuele collega’s of samenwerkingspartners over het verzamelen van de gegevens.
  • Ga na welke maatregelen u dient te nemen om de privacy van medewerkers te verzekeren, zoals bijvoorbeeld anonimiseren en beveiligen. Communiceer duidelijk hoe u omgaat met gegevens.
  • Het analyseren en interpreteren van de gegevens vereist veelal specifieke kennis van statistiek en vaak ook specifieke software. Zorg dat die expertise aanwezig is of gebruikt kan worden.
  • Betrek een commissie of belanghebbenden bij de duiding van de uitkomsten van de evaluatie. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid bij eventuele vervolgstappen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer