U bent hier

Belanghebbenden Gezond Werk

Een succesvolle en blijvende verandering in beleid wordt ondersteund door de hele organisatie, van directie tot werknemer. Als er breed draagvlak is, krijgt u meer voor elkaar. Anderen voelen zich mede-eigenaar van het idee en zijn daarom bereid bij te dragen. Vervolgens kunt u daar op de juiste manier bij aanhaken. Weet wie enthousiast is of waar juist nog weerstand zit.

Vind de belangrijke personen

Het is van belang om eerst in beeld te krijgen wie de personen zijn bij wie draagvlak nodig is. De directie moet meestal akkoord geven voor de inzet van uren en middelen om gezondheidsbeleid te kunnen uitvoeren of uit te breiden. Tegelijkertijd hebben zij een voorbeeldfunctie binnen het bedrijf, net als leidinggevenden.

Ook werknemers moeten bereid zijn aan het nieuwe beleid mee te werken. Belangrijk is dat zij de gezamenlijke winst inzien. Als u aansluit bij hun wensen en ideeën, is de kans van slagen groter. Via de Human Resources-afdeling kunt u het gezondheidsbeleid koppelen aan het personeelsbeleid. En de bedrijfsarts of arbodienst kunnen wellicht ook helpen, bijvoorbeeld door een koppeling met het PMO.

Aansluiten bij belangen

De belangen kunnen verschillend zijn voor verschillende belanghebbenden binnen uw bedrijf. Probeer dit in kaart te brengen en erbij aan te sluiten. Kijk niet alleen wat iemand aan uw plannen kan bijdragen, maar vooral hoe uw plannen aan zijn of haar belangen kunnen bijdragen. Ligt de aandacht vooral bij verzuimreductie? Dan toont u cijfers die laten zien dat mensen met een gezonde leefstijl minder en korter verzuimen dan mensen die roken of lijden aan overgewicht. Is veiligheid meer een speerpunt? Werknemers die niet teveel drinken en fitter zijn, maken minder fouten. Ook persoonlijke aspecten kunnen meespelen. Een collega die zelf fanatiek sport of erg bewust met zijn gezondheid bezig is, is misschien enthousiast over uw plannen en kan ambassadeur zijn binnen de organisatie.

Draagvlak creëren in het midden- en kleinbedrijf

Hoe kleiner het bedrijf, hoe meer taken onder dezelfde persoon vallen. In het MKB (midden- en kleinbedrijf) is de directeur vaak eerder betrokken dan bij een groot bedrijf. Daarnaast verschilt het per bedrijf of er bijvoorbeeld een HR-adviseur of preventiewerker is aangesteld. Bekijk wie welke taken uitvoert die zijn gerelateerd aan gezondheidsbeleid en betrek deze personen in een vroeg stadium.

In kleine bedrijven is het mogelijk om meteen alle medewerkers te betrekken bij het gezondheidsbeleid. Wellicht wordt ‘gezondheidsbeleid’ dan als een zware term ervaren, maar er kunnen wel gezamenlijke afspraken worden gemaakt. Ook dan is het noodzakelijk om tijdig de relevante betrokkenen te betrekken. Zo wordt het een gedeelde beslissing, in plaats van een eenzijdige afspraak.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer