U bent hier

Partners Gezond Werk

Interne partners gezondheidsmanagement

Als u aan de slag gaat met gezondheidsmanagement dan wilt u ook resultaten bereiken. Daarvoor is een brede aanpak nodig. Binnen een bedrijf zijn namelijk verschillende personen betrokken en van belang voor een succesvol gezondheidsbeleid:

 • Betrek diegene bij wie het mandaat ligt, vaak is dit de directie. Bekijk ook of een koppeling met de visie of kernwaarden van de organisatie mogelijk is.
 • Daarnaast zijn enthousiaste werknemers, of een OR, belangrijk als ambassadeur.
 • Betrek HRM voor het leggen van verbinding met het algemene personeelsbeleid.
 • Natuurlijk wilt u aansluiten op het (terugdringen van) ziekteverzuim en de re-integratie van medewerkers. Hiervoor betrekt u de bedrijfsarts, Arbo (arbeidsomstandigheden) coördinator of KAM medewerker.
 • Voor combinatie met algemeen Arbobeleid en bijvoorbeeld de RI&E (Risico-inventarisatie en evaluatie) betrekt u de Arbocoördinator en KAM medewerker.
 • Betrek een communicatie-adviseur. Communicatie is essentieel om het gezondheidsbeleid bekendheid te geven. Als niemand meedoet, heeft het ook geen effect. Ook kan communicatie ingezet worden om mensen te informeren en motiveren.
 • Het (lijn)management betrekt u voor het geven van het goede voorbeeld en uitstraling naar hun medewerkers.

Omdat medewerkers, P&O-functionarissen, het management en arbodeskundigen allemaal hun eigen doelen hebben als het gaat om veilig en gezond werken, bracht inPreventie tips en ervaringen om goed samen te werken helder bijeen op een handige poster.

Externe partners gezondheidsmanagement

Bij het vormgeven en uitvoeren van gezondheidsbeleid kunt u daarnaast samenwerken met verschillende externe partners:

 • Veel zorgverzekeraars hebben naast de collectieve zorgverzekering een aanbod rond gezondheidsmanagement.
 • Arbodiensten kunnen, naast verzuim- en re-integratiebegeleiding, ook preventieve activiteiten uitvoeren of adviseren over het gezondheidsbeleid.
 • Werkgeversorganisaties, vakbonden en branche-organisaties bieden vaak specifieke informatie en ondersteuning.
 • Verschillende commerciële en publieke organisaties bieden activiteiten (interventies) rondom het stimuleren van een gezonde leefstijl.
 • Kennis- en onderzoeksinstituten, zoals TNO, Kenniscentrum Sport, Trimbos-instituut, VeiligheidNL, Voedingscentrum en universiteiten bieden veel informatie over gezondheid.
 • Lokale en regionale organisaties, zoals de GGD of de GGZ instelling in de buurt hebben kennis van leefstijl en zijn op de hoogte van het lokale aanbod aan activiteiten.

Healthmanager

Hoe meer mensen betrokken zijn, hoe beter het is om een projectteam samen te stellen. Vergeet niet een coördinator en ‘healthmanager’ aan te stellen die het overzicht houdt over het gezondheidsbeleid. 

Aviko

"Om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden zet Aviko zich in voor de gezondheid van werknemers. Een van de belangrijkste dingen die we hebben geleerd is om vanaf het eerste moment alle partijen erbij te betrekken. Ondanks de betrokkenheid van vakbonden en ondernemingsraad ging dit niet allemaal vanzelf, er was de nodige argwaan onder medewerkers. Vanaf het begin hebben we benadrukt dat het een tweezijdig belang is. We zijn in het werkoverleg verschenen en hebben de mensen om hulp en medewerking gevraagd. Daarbij hebben we heel veel aandacht aan het communicatieproces besteed. Betrek er vanaf het eerste moment alle partijen bij en communiceer dat ook duidelijk. Gezondheid is geen project, maar iets wat je continue moet onderhouden en onder de aandacht moet brengen." - Jan van Brandenburg, adjunct-directeur Aviko

Overzicht organisaties en dienstverleners

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer