U bent hier

Workshops

We hebben een gevarieerd aanbod aan workshops en dialoogtafels voor u. Wilt u zelf aan de slag met tools en interventies en ervaren hoe u deze in de praktijk kunt gebruiken? Dan kan een langere workshop iets voor u zijn. Wilt u zich graag laten voeden met de nieuwste inzichten en ervaringen van collega’s? Dan kunt u kiezen uit meerdere korte workshops. Wilt u graag in gesprek met collega’s en kennis en ervaringen uitwisselen? Schuift u dan aan bij één van de dialoogtafels! 

Per workshop leest u hier wat u kunt verwachten en wie de workshop geeft. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welke workshop uw voorkeur heeft. We houden zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren.  

11.15-
11.55u
Workshop 1 ‘Erkend aan de slag met interventies’ Workshop 2 ‘SLIMMER aan de slag met de gecombineerde leefstijlinterventie’ Workshop 3 ‘Kansen voor gezondheidsbevordering in de Omgevingswet’ Dialoogtafel 1 'Publieke gezondheid en de huisartsenpraktijk; een gezond team?'
12.00-
12.40u
Workshop 4 ‘Een gezonde start met Gezonde Kinderopvang en Gezonde School' Workshop 5 ‘Vitaal en gezond ouder worden' Dialoogtafel 2 ‘Advies op maat voor gemeenten en GGD-en’
12.40-
13.15u
Lunchpauze      
13.15-
13.55u
Workshop 6 ‘PreventieCoalitie Deventer - Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag in de praktijk’ Workshop 8 ‘Succesvol samenwerken in netwerken en samenwerkingsverbanden’ Workshop 9 ‘Aan de slag met tools voor integraal werken’ Dialoogtafel 3 'Burgerparticipatie: gezondheidsbeleid met en voor burgers'
14.00-
14.40u
Workshop 7 'Rookvrij opgroeien'  

De database Actief en Gezond Leven biedt een ruime keuze aan erkende interventies. Toch is het kiezen van de juiste interventie niet altijd gemakkelijk. Elke wijk en elk project heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Hoe kun je toch gebruik maken van een interventie uit de database en deze geschikt maken voor je eigen situatie? In deze workshop krijg je antwoord op deze vraag door zelf aan de slag te gaan met interventies uit de database. Je leert de goede interventie te kiezen en deze vervolgens aan te passen met behoud van de werkzame elementen. U gaat naar huis met voldoende handvatten om voor uw eigen project of wijk een passende interventie te implementeren.

Waarom is deze workshop interessant?

Iedere wijk of gemeente heeft zijn of haar unieke kenmerken. Het aanpassen van een interventie naar de lokale context en situatie is dan ook belangrijk om een interventie te laten werken. In deze workshop leer je hoe je dat op zo’n manier kan doen dat de werkzame elementen van een interventie ook behouden blijven.

Workshopleiders

  • Djoeke van Dale, Programmacoördinator Kwaliteit, RIVM Centrum Gezond Leven
  • Marije Kamphuis - van Koperen, (senior) adviseur programma Gezonde School en programma Kwaliteit, RIVM Centrum Gezond Leven

Per 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering. Hierdoor wordt het mogelijk om mensen met overgewicht te begeleiden naar een gezonde leefstijl. SLIMMER is één van de erkende GLI’s die zorgverzekeraars kunnen inkopen. In deze workshop zal GGD Noord Oost Gelderland meer vertellen over SLIMMER en welke rol je als GGD kunt hebben bij de implementatie van een GLI. Na afloop van deze workshop bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom de GLI en weet u welke mogelijkheden er zijn om aan de slag te gaan met een GLI. 

Waarom is deze workshop interessant?

Opname van de gecombineerde leefstijlinterventie in de basisverzekering biedt GGD’en, gemeenten, zorgprofessionals en sport- en beweegaanbieders een mooie kans om te werken aan een gezonde leefstijl van mensen. Belangrijk dus om te weten hoe je met zo’n GLI aan de slag kan.

Workshopleiders

- Josien ter Beek, adviseur Publieke Gezondheid GGD Noord Oost Gelderland
- Dr Geerke Duijzer, onderzoeker/epidemioloog GGD Noord Oost Gelderland
- Dr Karlijn Leenaars, adviseur Centrum Gezond Leven RIVM.

Met de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten gezondheid opnemen in zowel hun omgevingsvisie als hun omgevingsplan. Om gezondheidsbevordering goed op de agenda te krijgen is het nodig om samen te werken met partners uit verschillende domeinen. Dit is pionieren en maatwerk. Het helpt als je van elkaar kunt leren en gebruik kunt maken van de instrumenten die er al zijn.

In deze workshop staat de werkwijze van de gemeente en GGD Groningen centraal en gaat u concreet aan de slag. Hoe zetten zij gezondheid op de agenda en wat zijn de lessen voor u? Met wie werken zij samen? Hoe richten zij de ruimte gezond in en stimuleren zij inwoners om er gebruik van te maken? Daarnaast laten Kenniscentrum Sport en RIVM Centrum Gezond Leven zien welke instrumenten beschikbaar zijn.

Waarom is deze workshop interessant?

Inspiratie en concrete handvatten voor uw eigen situatie om aan de slag te gaan met het agenderen van gezondheid in de Omgevingsvisie en -plannen.

Workshopleiders

Martje Folkertsma, adviseur Publieke Gezondheid, GGD Groningen. Martje is adviseur Publieke Gezondheid bij GGD Groningen. Vanuit haar functie adviseert zij gemeenten over Lokaal Gezondheidsbeleid en maakt zij de vertaling van landelijke ontwikkelingen en kennis naar de lokale context. Met als aandachtsgebied omgevingswet stimuleert en adviseert ze gemeenten om de verbinding te maken tussen Volksgezondheid en Ruimtelijke Ordening. Samen met collega’s, gemeenten en ketenpartners zoekt ze naar kansen voor gezondheidsbevordering in het brede gemeentelijke domein.

 

 

Danielle de Jongh, programmacoordinator Gezonde Gemeente, RIVM. Danielle is programmacoordinator Gezonde Gemeente bij het RIVM en houdt zich bezig met het ondersteunen van gemeenten en GGD-en bij lokaal gezondheidsbeleid door het bundelen en verbinden van wetenschappelijke en praktijk kennis op het gebied van integraal werken aan gezondheid op het Loketgezondleven.nl. Ze werkt daarvoor samen met gemeente en GGD op het gebied van gezonde leefomgeving, gezonde wijkaanpak, etc.

 

 

Jeroen Hoyng is adviseur bij Kenniscentrum Sport op de thema’s gemeentelijk sport- en beweegbeleid, sportinnovatie, sportinfrastructuur en beweegvriendelijke omgeving.

 

 

Jong geleerd is oud gedaan. Een bekend gezegde maar ook waar. Het is makkelijker om gezonde gewoonten aan te leren dan ongezonde gewoonten af te leren. De opvang en school bieden een ‘window of opportunity’ om bij te dragen aan het aanleren van een gezonde leefstijl.

In deze workshop hoort u het lokale verhaal van de gemeente: hoe ga je aan de slag met het creëren van gezonde scholen. Hoe overtuig je? Wie betrek je? Hoe houd je het actueel en levendig? Wat is er voor nodig? Uiteraard staat u niet stil; laat u verassen en inspireren.

Waarom is deze workshop interessant?

Hoe kun je Gezonde Kinderopvang en Gezonde School benutten voor uw gemeentelijk gezondheidsbeleid? In deze workshop hoort u de kansen en barrières en gaat u aan de slag met de lokale uitrol van Gezonde School en of Gezonde Kinderopvang.

Workshopleiders

  • Ina Oostenbrugge, beleidsadviseur GGD IJsselland
  • Anke Bakker, beleidsmedewerker Jeugd Gemeente Steenwijkerland
  • Margien van Rooij, Coördinator Gezonde Kinderopvang RIVM Centrum Gezond Leven

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis maar hebben wel te maken met (meerdere) chronische aandoeningen, eenzaamheid en/of beperkingen in mobiliteit. Samenwerking met professionals in de domeinen preventie, zorg, wonen, welzijn, maar ook met de ouderen zelf, wordt steeds belangrijker. Benieuwd welke mogelijkheden er zijn om ouderen zo lang mogelijk in hun eigen fysieke en sociale leefomgeving te laten wonen? In deze workshop hoor je hoe en waarom Amsterdam werkt aan senior vriendelijke stad, oftewel een ‘age friendly city’. Daarnaast laten we zien hoe je met de rekenhulp van VeiligheidNL inzicht kunt krijgen in de kosten en baten van valpreventie. Wat zijn vervolgens belangrijke stappen voor een effectieve en multifactoriële aanpak valpreventie?

Waaroms is deze workshop interessant?

De groep ouderen stijgt in rap tempo. Nu investeren in preventie is hard nodig.

Workshopleiders

Monique Leijen, MPH, coördinerend adviseur RIVM Gezond Leven. Monique is coördinerend adviseur bij RIVM Gezond Leven. Een van de onderwerpen waar zij zich mee bezig houdt is het onderwerp preventieve zorg voor ouderen. Monique werkte daarvoor ruime tijd bij de GGD Kennemerland gewerkt, eerst als verpleegkundige, later als gezondheidsbevorderaar/beleidsadviseur. Ook daar maakte zij zich hard om preventieve zorg voor ouderen op de kaart te zetten.

 

 

Wietske Hoekstra, consultant, Veiligheid NL. Wietske Hoekstra is als consultant betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van effectieve valpreventie interventies en valpreventieprojecten. Daarbij begeleidt zij lokale valpreventie netwerken bij het opzetten van een lokaal multidisciplinaire valpreventie aanpak. Het vertalen van wetenschappelijke kennis naar praktisch te gebruiken tools is hierbij een speerpunt.

 

Johan Osté, beleidsadviseur Zorg, Gemeente Amsterdam. Johan is senior beleidsadviseur op het terrein van de volksgezondheid voor de gemeente Amsterdam. Hij werkt onder meer als coördinator van ‘Amsterdam Age-friendly City’, gericht op de ontwikkeling van Amsterdam als stad voor alle leeftijden.
 

 

Gemeenten en zorgverzekeraars zoeken elkaar steeds vaker op om werk te maken van preventie voor risicogroepen, zoals kwetsbare ouderen, mensen met overgewicht, chronische ziekten of psychische problemen. In Deventer vormen de zorgverzekeraar, Salland Zorgverzekeringen en de gemeente samen een PreventieCoalitie. Met de “Deventer aanpak Gezondheid en Gedrag” werken ze aan een nieuwe standaard voor zorg en welzijn, waarin mensen regie nemen op hun eigen gezondheid en zorg. Professionals en hun organisaties leren hoe zij bewoners daarin kunnen versterken.

Tijdens de workshop maak je kennis met de aanpak en de achterliggende principes. En je krijgt een kijkje in de keuken van een zorgverzekeraar: Welke ingrediënten neem je hieruit mee als je zelf de samenwerking zoekt?

Waarom is deze workshop interessant?

Een inkijk in een uniek integraal ontwikkelproces van inwoners, professionals, organisaties en systeempartijen dat invulling geeft op de opgave van deze tijd: persoonsgerichte gezondheid en zorg voor iedereen.

Workshopleiders

Drs. Martijn van der Most, Projectleider Zorginnovatie bij Eno / Salland Zorgverzekeringen. Martijn is Projectleider Zorginnovatie met een lange historie in zorg(verzekerings)land. Van zorginkoop tot zorghuisvesting, van zorgvernieuwing tot E-health. Van der Most is initiator van de Deventer aanpak Gezondheid en Gedrag.

 

 

 

 

Hilbrand Jacobs, Projectleider Gezondheid en Gedrag Deventer. Hilbrand is zelfstandig procesmanager van maatschappelijke ontwikkelingsprocessen. Jacobs begeleidt innovatieprocessen waarbij maatschappelijke partijen tot nieuwe samenwerking en andere werkprocessen komen.

 

 

 

Rookvrije schoolterreinen, rookvrij sportverenigingen, rookvrije entrees van ziekenhuizen. Rookvrij staat volop op in de belangstelling. In Haarlem Oost – een wijk met een zeer lage sociale status – groeit de helft van de kinderen op in een huishouden waarin wordt gerookt. GGD Kennemerland onderzoekt samen met Amsterdam UMC of met een intensieve wijkaanpak het verschil gemaakt kan worden.

Lida Samson van GGD Kennemerland vertelt over haar ervaringen en geeft tips en tricks. Wat is er nodig om rokende inwoners te bereiken? Welke aanpakken werken? Welke materialen en tools bestaan er?

Waarom is deze workshop interessant?

Het creëren van een rookvrije omgeving vereist meer dan alleen een bordje “dit is een rookvrij terrein” op te hangen. Het vereist creativiteit! Ervaar hoe je met een integrale aanpak op lokaal niveau kunt investeren in een gezonde leefomgeving en een rookvrije toekomst.

Workshopleider

Drs. A.C. (Lida) Samson, Adviseur Publieke Gezondheid GGD Kennemerland en Wijkregisseur Rookvrij Opgroeien. Lida werkt al jaren bij GGD Kennemerland. Vanuit het team Advies & Onderzoek zet zij zich in als wijkregisseur om rookvrij opgroeien in een Haarlemse aandachtwijk te stimuleren. Als gezondheidswetenschapper heeft zij in de publieke gezondheid veel beleidservaring opgedaan op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Dat helpt om te schakelen tussen alle activiteiten die nodig zijn om mensen uit de wijk mee op weg te krijgen naar een rookvrije generatie! Meer informatie over Lida en haar werkzaamheden lees je in de communicatiereeks over Rookvrij opgroeien in Haarlem Oost.

 

 

 

 

Samenwerken tussen organisaties is noodzakelijk om met elkaar in de regio publieke gezondheid goed te regelen. Zorg- en welzijnsprofessionals, GGD, gemeenten en verzekeraars, je hebt elkaar nodig, maar samenwerken is nog niet zo eenvoudig. Spraakverwarring ligt altijd op de loer en belangen van partijen komen lang niet altijd overeen. Vaak resulteert dit in gedoe, conflict of vertraging van het project. In deze workshop leer je waarom samenwerken zo lastig is en wat de handvatten zijn om jouw samenwerkingsverband succesvol te laten verlopen. Aan de hand van praktische en herkenbare voorbeelden en toegespitst op jouw casuïstiek. We gaan met elkaar aan de slag met concrete casussen waarin je wordt uitgedaagd vanuit verschillende perspectieven naar het vraagstuk te kijken.

Waarom is deze workshop interessant?

Samenwerken is nodig maar nog niet zo gemakkelijk. In deze workshop krijg je de praktische tips die je nodig hebt om jouw samenwerkingsverband morgen al anders aan te pakken en succesvol te maken.

Workshopleider

Janneke Steijns, Adviseur Common Eye. Janneke is als gezondheidswetenschapper en adviseur betrokken bij vele samenwerkingsverbanden in de zorg en het sociaal domein. Denk aan ketens, netwerken en allianties van partijen die met elkaar de gezondheid van burgers en de zorg voor patiënten willen optimaliseren. Naast haar advieswerk geeft Janneke vele trainingen, workshops en lezingen over de kunst en kunde van samenwerken tussen organisaties.

Effectief werken aan gezondheid van inwoners vraagt om een integrale aanpak en goede samenwerking tussen beleidsmakers en professionals. Om integraal werken te vergemakkelijken helpt het om procesmatig aan de slag te gaan. Diverse tools zijn beschikbaar om deze processen te ondersteunen, zoals toolkit preventie in de wijk en werksessies preventie in de buurt. Zo kan het ondersteunen bij vragen zoals: Hoe kom ik tot een samenhangende aanpak van gezondheid? Hoe werk ik samen met sectoren, partijen en inwoners aan gezondheid? Hoe kan ik integraal werken verduurzamen? Ga in deze workshop zelf integraal aan de slag en maak kennis met een aantal ondersteunende tools.  

Waarom is deze workshop interessant?

Na de workshop gaan deelnemers naar huis met praktische handvatten om integraal werken in de eigen praktijk te versterken.

Workshopleiders

Dr. Ilse Storm, adviseur Integraal Gezondheidsbeleid en programmacoordinator Gezonde Gemeente en wijk. Vanuit haar rol als adviseur Integraal Gezondheidsbeleid en programmacoördinator Gezonde gemeente en wijk werkt zij aan het stimuleren van kennisbenutting over integraal werken in gemeenten en wijken. Ook coördineert zij integrale projecten met als doel verbindingen te leggen tussen preventie, zorg, sociale en fysieke domein in de aanpak van complexe vraagstukken

 

Ton Drenthen werkt al geruime tijd bij het Nederlands Huisartsen Genootschap. Hij is betrokken bij preventieprogramma’s en -projecten in de huisartsenpraktijk (influenzavaccinatie, darm- en baarmoederhalskanker, en Preventie in de buurt). Hij werkt(e) mee aan richtlijnen en partnerships over alcohol en stoppen met roken, en is programmaleider van de NHG-publiekswebsite Thuisarts.nl.

 

Mede door de transities zijn de huisarts en de gemeente in toenemende mate elkaars partners voor gezondheid van de bewoners in de wijk. De huisarts is vaak de eerste naar wie mensen toegaan met gezondheidsvragen en -problemen. In een goede samenwerking kan de huisarts doorverwijzen naar het aanbod van de publieke gezondheid en welzijn. Dit klinkt mooi, maar de praktijk blijkt vaak weerbarstiger. In deze dialoogtafel deelt u ervaringen over de samenwerking met huisartsen. Hoe kun je komen tot goede samenwerking? Wat levert het op? Hoe ga je om met belemmeringen, zoals tijd, financiering? Welke goede voorbeelden van samenwerking met de huisartsenpraktijk zijn er? De recent verschenen NHG Praktijkhandleiding ‘samenwerken in de wijk’ biedt goede aanknopingspunten voor een interessant gesprek!

Werkt u bij een gemeente of GGD en kunt u ondersteuning gebruiken op de thema’s: integraal beleid, verbinden van preventie, zorg en welzijn of een gezonde leefomgeving met daarbij aandacht voor ‘wat werkt’? In dit uur kunt u in gesprek met een RIVM-er en de mogelijkheden van een advies-op-maat traject verkennen.

Het RIVM Gezond Leven biedt in 2019 vijf trajecten aan. Advies op maat is een impuls om u op weg te helpen met uw (gezondheids)vraagstuk. Denk hierbij aan het gezamenlijk organiseren van een (regionale) bijeenkomst, een adviesgesprek, hulp bij een implementatietraject of het geven van een lezing of workshop.

Kom gerust langs en ontdek of een advies-op-maat traject iets voor u kan zijn. We helpen u graag!

Ben jij nieuwsgierig hoe je burgers meer kunt betrekken bij het vormgeven en uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid? Of heb je een mooi voorbeeld dat je wilt delen? Praat mee en leer van elkaars ervaringen aan de dialoogtafel over burgerparticipatie! Ga in gesprek met experts, andere gemeenten en GGD-en en bespreek manieren om burgers nog beter te betrekken. Wat zijn goede voorbeelden? Zijn er ook dingen die je juist niet moet doen? Zijn er tools die je kunt gebruiken?

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer