U bent hier

Workshops Kennisfestival Eindhoven - 12 maart 2019

 

We hebben een gevarieerd aanbod aan workshops voor u. Wilt u zelf aan de slag met tools en interventies en ervaren hoe u deze in de praktijk kunt gebruiken? Dan kan een langere workshop iets voor u zijn. Wilt u zich graag laten voeden met de nieuwste inzichten en ervaringen van collega’s? Dan kunt u kiezen uit meerdere korte workshops. 

Per workshop leest u hier wat u kunt verwachten en wie de workshop geeft. Het inschrijfformulier volgt snel. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welke workshop uw voorkeur heeft. We houden zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Kunt u niet aanwezig zijn bij het Kennisfestival op 12 maart in Eindhoven? Bekijk dan het programma van het Kennisfestival op 28 maart in Gouda.

11.00-
11.40u
Workshop 1 'Zuid-Limburg aan de slag met Gezondheid en de Omgevingswet' Workshop 2 'Innovatie & Positieve gezondheid, hoe doe je dat?' Workshop 3 'Erkend aan de slag: kiezen van interventies' Workshop 4 'Burgerparticipatie: gezondheidsbeleid met en voor burgers'
11.50-
12.30u
Workshop 5 'Aan de slag met de gecombineerde leefstijlinterventie' Workshop 6 'Het succes van Gezonde School in Helmond' Workshop 7 'Aan de slag met erkende interventies: aanpassen aan lokale context'
12.30-
13.30u
Lunchpauze, met van 13.00-13.30u Advies op maat
13.30-
14.10u
Workshop 8 'Brabantse Omgevings Scan BrOS zet gezondheid op de kaart!' Workshop 9 'Succesvol samenwerken in netwerken en samenwerkingsverbanden' Workshop 10 'Aan de slag met tools voor integraal werken aan een gezonde wijk' Workshop 11 'Lokale aanpak stoppen met roken met ‘De Stopcoach’ app'
14.20-
15.00u
Workshop 12 'Vitaal en gezond ouder worden. Sociale inclusie van ouderen' Workshop 13 'Samenwerken in een preventiecoalitie' (onder voorbehoud)

Met de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten gezondheid opnemen in zowel hun omgevingsvisie als hun omgevingsplan. Om naast gezondheidsbescherming ook gezondheidsbevordering goed op de agenda te krijgen is het nodig om samen te werken met partners uit verschillende domeinen. Dit is pionieren en maatwerk. Het helpt als je van elkaar kunt leren en gebruik kunt maken van de instrumenten die er al zijn.

In deze workshop staat de werkwijze van de GGD Zuid Limburg centraal en gaat u met hen in gesprek. Hoe krijgen zij gezondheid op de agenda? Met wie werken zij samen? Aan de hand van casussen wordt u meegenomen in de concrete vertaling van plan naar uitvoering. Hoe kan bijvoorbeeld het wijkmodel van positieve gezondheid hierbij behulpzaam zijn? Wat zijn tips voor u over de samenwerking met partners?

Het RIVM Centrum Gezond Leven laat zien welke instrumenten beschikbaar zijn.

Waarom is deze workshop interessant?

Inspiratie voor uw eigen situatie om aan de slag te gaan met het agenderen van gezonde leefomgeving in Omgevingsvisie en –plannen en het in kaart brengen van de huidige situatie en ambities op het gebied van gezondheid.

Workshopleiders

Lea Janssen is senior beleidsadviseur en coördinator van de afdeling Kennis & Innovatie bij de GGD Zuid Limburg. Vanuit haar functie is zij onder andere contactpersoon voor gemeenten en samenwerkingspartners met betrekking tot de Omgevingswet.

 

 

Nicole Curvers is medewerker beleid en onderzoek binnen de afdeling Kennis & Innovatie bij de GGD Zuid Limburg. Vanuit haar functie is zij onder andere betrokken bij projecten rondom leefomgeving, met name op het gebied van dataverzameling.

 

 

Danielle de Jongh is programmacoordinator Gezonde Gemeente bij het RIVM en houdt zich bezig met het ondersteunen van gemeenten en GGD-en bij lokaal gezondheidsbeleid door het bundelen en verbinden van wetenschappelijke en praktijk kennis op het gebied van integraal werken aan gezondheid op het Loketgezondleven.nl. Ze werkt daarvoor samen met gemeente en GGD op het gebied van gezonde leefomgeving, gezonde wijkaanpak, etc.

 

In deze workshop ga je actief aan de slag met vraagstukken op het gebied van Positieve Gezondheid. Je ervaart hoe een innovatielab in korte tijd leidt tot goede, vernieuwende en haalbare ideeën. Rond het thema #GezondeKidsmarketing heeft iresearch veel ervaring opgedaan met deze aanpak, die we graag met je delen!

Politici en beleidsmakers kunnen met Positieve Gezondheid op een betekenisvolle manier richting geven aan collectieve preventie en zorg. Maar hoe vertaal je Positieve Gezondheid naar collectief niveau? Want Positieve gezondheid opnemen in een gezondheidsnota is één, in de praktijk brengen is tw ee (bron: www.iresearch.nl/positieve-gezondheid/).

Hoe vind je een antwoord op knelpunten die je tegenkomt? Deze workshop biedt inspiratie door je oplossingen èn gereedschap in handen te geven om voor eigen vraagstukken innovatieve oplossingen te bedenken.

Waarom is deze workshop interessant?

Deze workshop biedt inspiratie om innovatieve oplossingen te bedenken voor de vraagstukken waar jij je mee bezig houdt. Dat kan over positieve gezondheid gaan, maar kan net zo goed worden toegepast op andere thema’s.

Workshopleiders

Deze workshop wordt begeleid door Geke van Dick en Joëlla van der Griend van iresearch (www.iresearch.nl).

Iresearch maakt gezondheidskennis inzichtelijk, toegankelijk en toepasbaar voor organisaties die zich sterk maken voor een gezond en welleven van mensen. Sinds jaren zetten wij ons actief in voor gezonde kidsmarketing, om zo gezond eten te stimuleren. Ook zijn we actief in het veld van positieve gezondheid. In ons werk gebruiken we innovatieve methoden en inspirerende werkvormen om nieuwe kennis te ontwikkelen en over te dragen. In deze workshop ga je hier mee aan de slag!

Hoe kom je tot een integraal en kwalitatief aanbod aan interventies om de gezondheid van de inwoners van jouw gemeente / wijk te verbeteren? Welk aanbod is specifiek voor inwoners uit lage SES-wijken? Hoe kies je passende interventies? Hoe weet je wat werkt?

In deze workshop vertellen we kort iets over het beoordelen van de kwaliteit van interventies, waar je ze kunt vinden en hoe je kunt beoordelen of de interventies geschikt voor jouw gemeente. We laten interventies zien maar ook waar je informatie kunt vinden over Wat werkt en werkzame elementen. We richten ons op het brede veld waar de gemeenten zich mee bezighouden. Dus het gaat niet alleen om leefstijlinterventies maar we laten ook zien waar je interventies kunt vinden op het gebied van preventie, sport/bewegen, sociaal domein en ouderenzorg.

Waarom is deze workshop interessant?

Je krijgt in korte tijd een goed overzicht welke interventies geschikt zijn voor toepassing in de eigen gemeente/wijk. Tijdens de workshop is er volop gelegenheid om je concrete vraag over de beschikbaarheid van interventies op een specifiek thema te stellen.

Workshopleiders

Djoeke van Dale, coördinator programma Kwaliteit RIVM Gezond Leven, stond aan de wieg van het erkenningstraject en heeft samen met andere kennisinstituten zoals NJi, Kenniscentrum Sport en Movisie het erkenningstraject verder ontwikkeld. Er is nu 1 beoordelingssysteem voor alle interventies die uitgevoerd worden in gemeenten van preventie, sociaal domein tot aan langdurige zorg.

 

Marije van Koperen, senior bij het adviseur bij RIVM Gezond Leven, verdiende haar sporen met het uitwerken van het evaluatie instrumentarium voor JOGG. Binnen het programma Kwaliteit ondersteunt zij samen met andere medewerkers de Erkenningscommissies Gezondheidsbevordering en preventie voor de jeugd en volwassenen.

 

 

Ben jij op zoek naar tips over hoe je burgers meer kunt betrekken bij het vormgeven en uitvoeren van integraal gezondheidsbeleid? Zijn er ook dingen die je juist niet moet doen? Hoe kijken inwoners hier tegenaan? Doe dan mee aan de workshop over burgerparticipatie. Twee onderzoekers van het RIVM presenteren op basis van hun ervaringen in het onderzoek enkele handvatten voor het vormgeven van burgerparticipatie. Aan de hand van voorbeeldcasussen ga je met andere gemeenten, GGD-en en experts in gesprek over hoe je deze handvatten in kunt zetten.

Waarom is deze workshop interessant?

Wanneer je meer wilt weten over waar je op kunt letten bij het betrekken van burgers bij het opzetten en uitvoeren van een integraal gezondheidsbeleid.

Workshopleiders

Esther de Weger is onderzoeker bij het RIVM. Ze studeerde af in Sociologie aan de London School of Economics (LSE). Ze werkte daarna in verschillende functies binnen de gezondheid en welzijn sector in het Verenigd Koninkrijk. Sinds 2017 doet ze onderzoek in zes Nederlandse regio’s om inzicht te verkrijgen in hoe inwoners succesvol betrokken kunnen worden bij het plannen en implementeren van zorgbeleid, zorgverlening en bij het verbeteren van gezondheid in hun eigen wijk.

 

Natascha van Vooren is onderzoeker bij het RIVM. Ze studeerde af in Communication Sciences – Health and Society aan de universiteit van Wageningen. Ze werkte de afgelopen jaren aan de Landelijke Monitor Proeftuinen populatiemanagement, gericht op negen regio’s waar wordt samengewerkt door zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, burgers, onderwijs en het bedrijfsleven om een duurzaam gezondheidssysteem te ontwikkelen.

 

 

Per 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoedt vanuit de basisverzekering. Hierdoor wordt het mogelijk om mensen met overgewicht te begeleiden naar een gezonde leefstijl. CooL is één van de erkende GLI’s die zorgverzekeraars kunnen inkopen. In deze workshop zal leefstijlcoach Ester Janssen meer vertellen over CooL en welke rol je als gemeente kunt hebben bij de implementatie van een GLI. Na afloop van deze workshop bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom de GLI en weet u welke mogelijkheden er zijn om aan de slag te gaan met een GLI.

Waarom is deze workshop interessant?

Opname van de gecombineerde leefstijlinterventie in de basisverzekering biedt GGD’en, gemeenten, zorgprofessionals en sport- en beweegaanbieders een mooie kans om te werken aan een gezonde leefstijl van mensen. Belangrijk dus om te weten hoe je met zo’n GLI aan de slag kan.

Workshopleiders

Ester Janssen is mede-oprichter van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies, een Nederlandse organisatie die zich inzet voor de opzet en de uitvoering van leefstijlprogramma's en interventies van uitstekende kwaliteit door heel Nederland. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is eigenaar van de Gecombineerde Leefstijl Interventie CooL (Coaching op Leefstijl) en beheert en faciliteert de nationale uitrol. Ester is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit programma, in het begin als contentontwikkelaar, gevolgd door de uitvoering van het CooL-programma als leefstijlcoach en nu in de rol van mede-eigenaar van het programma. Ester studeerde Lichamelijke Opvoeding (Katholieke Universiteit Leuven), Health Promotion (Universiteit Maastricht) en volgde een opleiding tot leefstijlcoach (AVLEG). Begin 2018 begon zij haar PhD over de effectiviteit van leefstijlcoaching en ze werkt nog steeds als een onafhankelijke leefstijlcoach voor verschillende bedrijven en organisaties.

Karlijn Leenaars is adviseur bij het Centrum Gezond Leven van het RIVM en werkzaam voor de programma's kwaliteit, preventie in het zorgstelsel en gezonde gemeente en wijk. Ze promoveerde op de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en sport- en beweegsector en de rol van de buurtsportcoach daarin.

 

 

Gemeente Helmond is een JOGG gemeente. De JOGG aanpak wordt uitgevoerd door stichting Jibb+. Deze stichting heeft er in 2014 voor gekozen om alle scholen in Helmond te stimuleren om Gezonde School te worden. Inmiddels telt Helmond 14 gezonde PO scholen (50%), 2 gezonde VO scholen en 2 gezonde MBO scholen. Daarnaast stimuleert Jibb+ een Gezonde Kinderopvang. Hoe is Gezonde School in Helmond een succes geworden? Wat is er in deze gemeente anders gedaan? Wat is de rol van de GGD? Wat zijn de succesfactoren?

In deze inspirerende workshop is volop gelegenheid om uw brandende vragen te stellen en het gesprek aan te gaan met de GGD GGD Brabant-Zuidoost en Jibb+.

Waarom is deze workshop interessant?

  • U krijgt inzicht in de succesfactoren van de aanpak in de gemeente Helmond.
  • U krijgt concrete handvatten om Gezonde School te implementeren.
  • U kunt uw brandende vragen rechtsreeks vragen aan de GGD Brabant-Zuidoost en Jibb+.

Workshopleiders

Karin Spijkers is vanaf het begin betrokken als projectleider Gezonde School voor de Gemeente Helmond. Zij weet als geen ander welke hobbels er te nemen zijn, en hoe je van Gezonde School een succes kunt maken.

 

 

Irene Gruintjes, werkt als ZZP-er stichting Jibb+ en is verantwoordelijk voor de thema’s Drink Water, Groente & Fruit en Gezond ontbijten. Daarnaast werkt ze voor meerdere landelijke projecten zoals JOGG. Voor de kinderopvang in Helmond stimuleert zijn het water drinken en het eten van groente.

 

 

Steeds meer gemeenten en scholen vragen om zoveel mogelijk gebruik van erkende interventies. Op veel thema’s zijn er ook diverse erkende interventies beschikbaar. Echter deze passen niet altijd in de context van de eigen gemeente of is de doelgroep net iets anders. Hoe kun je dan toch slim gebruikmaken van de erkende interventie? Waar moet je op letten bij het aanpassen van een erkende interventie en hoe zorg voor het gevoel van eigenaarschap bij de uitvoerders?

Met bovenstaande vragen als leidraad bespreken we in vogelvlucht wat er komt kijken bij het gebruik en aanpassen van een erkende interventie. Deze workshop is vooral bedoeld voor mensen die het erkenningstraject kennen en beleidsmakers die sturen op kwaliteit van aanbod en efficiënt inzet van middelen, maar andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Waarom is deze workshop interessant?

Iedere wijk of gemeente heeft zijn of haar unieke kenmerken. Het aanpassen van een interventie naar de lokale context en situatie is dan ook belangrijk om een interventie te laten werken. In deze workshop leer je hoe je dat op zo’n manier kan doen dat de werkzame elementen van een interventie ook behouden blijven.

Workshopleiders

Djoeke van Dale, coördinator programma Kwaliteit RIVM Gezond Leven, stond aan de wieg van het erkenningstraject en heeft samen met andere kennisinstituten zoals NJi, Kenniscentrum Sport en Movisie het erkenningstraject verder ontwikkeld. Er is nu 1 beoordelingssysteem voor alle interventies die uitgevoerd worden in gemeenten van preventie, sociaal domein tot aan langdurige zorg.

 

Marije van Koperen, senior bij het adviseur bij RIVM Gezond Leven, verdiende haar sporen met het uitwerken van het evaluatie instrumentarium voor JOGG. Binnen het programma Kwaliteit ondersteunt zij samen met andere medewerkers de Erkenningscommissies Gezondheidsbevordering en preventie voor de jeugd en volwassenen.

 

 

De Omgevingswet biedt kansen om onze leefomgeving gezonder in te richten. In de Omgevingswet is participatie van de inwoners belangrijk en hun mening over de leefomgeving relevant. De BrOS combineert kaarten met feitelijke data over de leefomgeving met de beleving van de leefomgeving door inwoners. Deze informatie kan als basis dienen bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie of het omgevingsplan.

Waarom is deze workshop interessant?

U krijgt inzicht in de beleving van Brabanders van hun leefomgeving, hoe ervaren ze hun gezondheid, waar vinden ze het prettig wonen en wat kan beter? De BrOS geeft concrete tips hoe we onze leefomgeving zo gezond mogelijk in kunnen richten gebaseerd op deskundige informatie en inspirerende voorbeelden.

Workshopleiders

Inge van den Broek werkt sinds 2006 bij het team Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV) van de GGD’en Brabant. Van 2014 tot 2016 was ze met veel plezier secretaris van de landelijke vakgroep Milieu en Gezondheid. Binnen het team GMV werkt ze als beleidsmedewerker milieu en gezondheid en heeft als specialisaties omgevingswet, groen en klimaat. Haar passie ligt bij het verbinden van verschillende (vak)disciplines en specifiek op het gebied van het sociale en fysieke domein.

 

Monique de Kok werkt sinds 2002 bij de GGD Brabant Zuidoost, eerst als epidemioloog, later als adviseur lokaal gezondheidsbeleid en inmiddels als kwartiermaker Omgevingswet en adviseur innovatie. Onze missie is om verder te gaan dan het bescherming van de gezondheid door onze leefomgeving zo in te richten dat de gemakkelijkste keuze de gezonde keuze is.

 

 

Samenwerken tussen organisaties is noodzakelijk om met elkaar in de regio publieke gezondheid goed te regelen. Zorg- en welzijnsprofessionals, GGD, gemeenten en verzekeraars, je hebt elkaar nodig, maar samenwerken is nog niet zo eenvoudig. Spraakverwarring ligt altijd op de loer en belangen van partijen komen lang niet altijd overeen. Vaak resulteert dit in gedoe, conflict of vertraging van het project. In deze workshop leer je waarom samenwerken zo lastig is en wat de handvatten zijn om jouw samenwerkingsverband succesvol te laten verlopen. Aan de hand van praktische en herkenbare voorbeelden en toegespitst op jouw casuïstiek. We gaan met elkaar aan de slag met concrete casussen waarin je wordt uitgedaagd vanuit verschillende perspectieven naar het vraagstuk te kijken.

Waarom is deze workshop interessant?

Samenwerken is nodig maar nog niet zo gemakkelijk. In deze workshop krijg je de praktische tips die je nodig hebt om jouw samenwerkingsverband morgen al anders aan te pakken en succesvol te maken.

Workshopleider

Janneke Steijns is adviseur bij Common Eye. Ze is als gezondheidswetenschapper en adviseur betrokken bij vele samenwerkingsverbanden in de zorg en het sociaal domein. Denk aan ketens, netwerken en allianties van partijen die met elkaar de gezondheid van burgers en de zorg voor patiënten willen optimaliseren. Naast haar advieswerk geeft Janneke vele trainingen, workshops en lezingen over de kunst en kunde van samenwerken tussen organisaties.

 

 

Effectief werken aan gezondheid van inwoners vraagt om een integrale aanpak en goede samenwerking tussen beleidsmakers, professionals en inwoners. Om integraal werken te vergemakkelijken zijn diverse tools beschikbaar, zoals de toolkit ‘Preventie in de wijk’, de toolkit ‘Lokale werksessie’ In de praktijk worden deze tools ook toegepast. De tools helpen bij vragen zoals: Hoe kom je tot een samenhangende aanpak van gezondheid? Hoe werk je samen met sectoren, partijen en inwoners aan gezondheid in de wijk? Hoe organiseer je werksessies met professionals en inwoners? Ga in deze workshop zelf integraal aan de slag met een aantal ondersteunende tools en laat je inspireren door praktische voorbeelden.

Waarom is deze workshop interessant?

Na de workshop gaan deelnemers naar huis met praktische handvatten om integraal werken in de eigen praktijk te versterken.

Workshopleiders

Dr. Ilse Storm werkt vanuit haar rol als adviseur Integraal Gezondheidsbeleid en programmacoördinator Gezonde gemeente en wijk aan het stimuleren van kennisbenutting over integraal werken in gemeenten en wijken. Ook coördineert zij integrale projecten met als doel verbindingen te leggen tussen preventie, zorg, sociale en fysieke domein in de aanpak van complexe vraagstukken.

 

Drs. Emy van Maaren-Heyligers heeft ruim 20 jaar ervaring bij GGD-en op het terrein van gezondheidsbevordering. Voor de gemeente Eindhoven is zij ca. 15 jaar als lokaal maatwerker werkzaam. Vanuit die hoedanigheid heeft zij vorig jaar bewerkstelligd dat een werksessie in een wijk in Eindhoven werd gegeven. Haar ervaringen hiermee kan zij delen in de workshop.

 

 

Roken is met problematisch alcoholgebruik en overgewicht de grootste veroorzaker van ziektelast. Daarom zet het Nationaal Preventieakkoord in op een aanpak op deze drie thema’s. Veel gemeenten zoeken naar manieren om daar lokaal invulling aan te geven.

Pharos, Trimbos Instituut en het Leids Universitair Medisch Centrum hebben op basis van een Engelse website die effectief is gebleken juist ook bij lage ses groepen, de app ‘De Stopcoach’ ontwikkeld die mensen helpt bij het stoppen met roken. Dit jaar start pilot met een lokale aanpak in vijf gemeenten. Daarbij is veel aandacht voor onderliggende problematiek van armoede, schulden, stress etc.. In de workshop gaan we in op de werkzame elementen, wat deze app onderscheidt van andere en welke aanpak gemeenten volgen.

In de workshop krijgt u een stappenplan hoe gemeenten met het lokale netwerk mensen kunnen ondersteunen bij het stoppen met roken met daarbij veel aandacht voor de onderliggende problematiek van lage ses groepen.

Waarom is deze workshop interessant?

U krijgt inzicht in achtergronden en werkwijze van werkzame elementen in de lokale aanpak stoppen-met-roken. Met inzet van eHealth. Wat zijn succesfactoren en wat maakt dat de aanpak juist bij lage ses groepen goed werkt?

Workshopleider

Robbert van Bokhoven is strategisch adviseur bij Pharos, betrokken bij het stimuleringsprogramma Gezond in… en tevens programmaleider eHealth4All.

 

 

We worden met zijn allen steeds ouder en wonen langer zelfstandig thuis. Tegelijkertijd worden ouderen geconfronteerd met (meerdere) chronische aandoeningen, eenzaamheid en/of beperkingen in mobiliteit. Welke gevolgen heeft dat voor de rol die ouderen hebben in onze maatschappij?

In deze workshop vertelt Esther van de Haterd van gemeente bergen op Zoom dat 35% van de ouderen in haar gemeente het gevoel heeft niet meer mee te tellen. Esther vertelt hoe zij daar als gemeente verandering in willen brengen. Zingeving/Van betekenis zijn, is immers een belangrijke onderliggende voorwaarde voor gezondheid en vitaliteit.

De presentatie van Aletta Winsemius sluit daar mooi op aan. Vanuit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving vertelt zij over een advies over de derde levensfase dat in september uit komt. In de levensfase na hun pensioen zijn veel mensen nog actief. Toch kunnen ze het gevoel hebben niet meer mee te tellen. Wat kan er anders en wat is daar voor nodig?

Tijdens de workshop vertelt Monique Leijen (RIVM) welke kennis en praktische materialen vanuit RIVM beschikbaar zijn om beleid voor deze doelgroep vorm te geven.

Waarom is deze workshop interessant?

De groep ouderen stijgt in rap tempo. Aandacht voor preventie en hoe wij als samenleving aankijken tegen ouder worden is hard nodig.

Workshopleiders

Esther van de Haterd is adviseur en projectleider bij de gemeente Bergen op Zoom.

 

 

Monique Leijen, MPH, is coördinerend adviseur bij RIVM Gezond Leven. Een van de onderwerpen waar zij zich mee bezig houdt is het onderwerp preventieve zorg voor ouderen. Monique werkte daarvoor ruime tijd bij de GGD Kennemerland gewerkt, eerst als verpleegkundige, later als gezondheidsbevorderaar/beleidsadviseur. Ook daar maakte zij zich hard om preventieve zorg voor ouderen op de kaart te zetten.

 

Aletta Winsemius werkt als senior adviseur voor de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Momenteel werkt zij mee aan de voorbereiding van een advies over de derde levensfase en aan een advies over de toegang tot zorg en ondersteuning. Vorig jaar heeft ze meegewerkt aan de eindejaarspublicatie van de RVS met de titel Goed Leven.

 

 

Gemeenten en zorgverzekeraars hebben een gezamenlijk belang bij het gezond houden van burgers en het voorkomen van (zwaardere)zorgvragen. Door samen te investeren in vroegsignalering, mantelzorgondersteuning, gezondheidsvaardigheden, leefstijl en zelfzorg kan de inzet van duurdere vormen van zorg verminderd worden. Tijdens deze workshop leer je meer over wat een preventiecoalitie is, krijg je een kijkje in de keuken van de zorgverzekeraar, en krijg je tips hoe je zelf de samenwerking met een zorgverzekeraar kunt zoeken.

Waarom is deze workshop interessant?

Een inkijk in een uniek integraal ontwikkelproces van inwoners, professionals, organisaties en systeempartijen dat invulling geeft op de opgave van deze tijd: persoonsgerichte gezondheid en zorg voor iedereen.

Workshopleiders

Wordt later bekend gemaakt.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer