Hieronder vindt u een aantal voorbeelden en twee filmpjes over de samenwerking en de bekostiging van preventie in de praktijk. Kent u of heeft u ook een goed voorbeeld? Neem dan contact op met het preventieteam via preventieteam@vws.nl.

Bekijk de filmpjes!

In twee korte filmpjes ziet en hoort u de ervaringen van Samen voor Heerlen met het Opstarten van een preventiecoalitie en Samen Gezond in Deventer met Samenwerken in een preventiecoalitie.

Wedde dat 't lukt!

Wedde dat 't lukt! logo

In het dorpsinitiatief ‘Wedde dat ’t Lukt! ‘ versterken dorpsbewoners, verenigingen en zorgverleners samen  de leefbaarheid in hun dorp. Huisarts dhr. Berg zag dat mensen zonder netwerk van familie, buren en vrienden soms niet in hun vertrouwde dorp konden blijven wonen. Het dorp had ‘noaberschap’ nodig. In 2013 begon hij een project om dit voor elkaar te krijgen. Lees meer over dit unieke zorgprogramma.

Welzijn op recept, van Nieuwegein tot Nederland

Welzijn op recept logo

In een gemiddelde praktijk worden ongeveer 20% van de consulten besteed aan patiënten met psychosociale klachten (slecht slapen, piekeren en somberheid) waarvoor geen medische oorzaak kan worden gevonden. Deze groep patiënten heeft meer baat bij het verbeteren van het welbevinden en versterken van de veerkracht dan bij medicatie of medische zorg. Daarom startte in 2012 het aanbod ‘Welzijn op Recept’ (WOR).  Lees meer.

Krachtige basiszorg in Overvecht

Krachtige basiszorg logo

De wijk Overvecht in Utrecht heeft veel bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en sociaal maatschappelijke problemen. Hierachter schuilt vaak een niet-medische oorzaak. In 2006 ontstond ‘Gezonde Wijk Overvecht, ook wel Krachtige Basiszorg genoemd. De focus hierbij ligt op gezondheid in plaats van op ziekte. Professionals ondersteunen inwoners om zelf een actieve bijdrage te leveren aan hun gezondheid. Lees meer

Preventie vanuit het eurobudget in gemeentepolis

sport en bewegen

De gemeente Apeldoorn ontvangt van zorgverzekeraar Menzis een euro per verzekerde per maand binnen de gemeentepolis. Dit budget mag de gemeente vrij besteden voor gezondheidsbevorderende activiteiten. De gemeente koos voor een beweegprogramma voor mensen met een gezondheidsachterstand en/of financiële beperking. Het sporten kost 50 cent per keer.  Lees meer.

Sociaal Hospitaal: Een Health Impact Bond

sociaal hospitaal logo

In Den Haag wonen ruim 3000 multiprobleemgezinnen. De uitgaven voor zorg, bijstand en ondersteuning bedragen zo’n €100.000 per jaar. Wettelijke schotten, beleidsregels en/of meerdere financiers  belemmeren de aanpak van het probleem aan de voorkant. Zorgverzekeraar CZ , gemeente Den Haag en Sociaal Hospitaal (sociaal ondernemer) gaan met een Health Impact Bond (HIB) de uitdaging aan. Lees meer

Huisartsen, wijkteam en GGD werken samen

huisarts

Een huisarts ziet mensen op het spreekuur die risico lopen op een (chronische) aandoening, Wanneer de huisarts leefstijl bespreekbaar maakt en door kan verwijzen naar preventieve activiteiten, kan doorverwijzing naar zorg worden voorkomen. In twee voorbeelden ziet u hoe u aandacht voor preventie in de huisartspraktijk in samenwerking met publieke gezondheid en het wijkteam kan vormgeven en bekostigen. Lees meer

HIB voor valincidenten Noord-Limburg

Valongevallen bij ouderen vormen een toenemend probleem. Uit cijfers van VeiligheidNL blijkt dat in de regio Noord-Limburg zo’n 20.000 valincidenten per jaar plaatsvinden. Duurzame, effectieve valpreventie vergt een forse inspanning op het terrein van communicatie, werving en integrale ketenzorg. Zorgverzekeraar VGZ en 7 gemeenten ondertekenden een intentieverklaring voor een Health Impact Bond (HIB) Valpreventie Noord-Limburg. Lees meer.