Valongevallen bij ouderen vormen een onderschat en toenemend probleem. Uit cijfers van VeiligheidNL blijkt dat in de regio Noord-Limburg naar schatting zo’n 20.000 valincidenten per jaar plaatsvinden onder ouderen. 
Duurzame, effectieve valpreventie vergt een forse inspanning op het terrein van communicatie, werving en integrale ketenzorg.  Om deze reden ondertekenden zorgverzekeraar VGZ en 7 gemeenten een intentieverklaring voor een Health Impact Bond (HIB) Valpreventie Noord-Limburg.

Regionale aanpak valincidenten

Met de HIB kunnen ouderen met een verhoogd risico op vallen in de regio Noord-Limburg een effectief valpreventie traject doorlopen. 

De betaling van het gehele valpreventietraject komt van investeringen van private partijen. Wanneer het beoogde resultaat behaald is, worden de investeerders uitbetaald door de gemeenten en Coöperatie VGZ. Hiermee committeren deze partijen zich samen aan de eerste impact bond op het gebied van valpreventie en is er een oplossing voor een belangrijk knelpunt bij uitvoering van effectieve valpreventie activiteiten, namelijk de financiering. Onder begeleiding van Vilans en VeiligheidNL is een regionale aanpak ontwikkeld. Social Finance NL is aangetrokken als intermediair van de HIB. Lees meer over de HIB valincidenten in Noord-Limburg bij VeiligheidNl.