huisarts

Een huisarts ziet mensen op het spreekuur die het risico lopen op een (chronische) aandoening, waarbij verandering van leefstijl gezondheidswinst kan opleveren. Wanneer de huisarts leefstijl bespreekbaar maakt en door kan verwijzen naar preventieve activiteiten, kan doorverwijzing naar zorg worden voorkomen. Twee voorbeelden laten zien hoe aandacht voor preventie in de huisartspraktijk, in samenwerking met publieke gezondheid en het wijkteam kan worden vormgegeven en bekostigd.

Leefstijlspreekuur in de huisartsenpraktijk

In het gezondheidscentrum Noord in ’s Hertogenbosch werken huisartsen en praktijkondersteuners samen met de gezondheidsbevorderaar en buurtsportcoach in het het Samen Gezond Spreekuur. De ruimte wordt bekostigd vanuit de middelen voor Geintegreerde Eerstelijnszorg (GEZ-gelden) . De gezondheidsbevorderaar en buurtsportcoach worden vanuit hun eigen organisatie bekostigd. Lees meer in het voorbeeld Het gesprek aangaan over leefstijl over het spreekuur en de verdeling van financiering.

Vast tarief leidt tot minder doorverwijzing naar de tweedelijn

In de Noordelijke Maasvallei heeft huisarts Jung samen met VGZ gezocht naar een oplossing voor het tijdgebrek dat hij ervaart in de 10-minuten consulten om sommige patiënten goed door te verwijzen. VGZ geeft geen vergoeding meer per consult, maar keert op basis van de omzet van de huisarts een vast bedrag per jaar uit. Dit geeft  huisarts Jung de ruimte om zijn tijd anders in te delen. Het contact met het sociaal wijkteam is geïntensiveerd, waardoor patiënten met klachten buiten het medische domein op andere wijze worden geholpen. Bijvoorbeeld door welzijnsactiviteiten of beweegaanbod van de gemeente. In 2016 verwees zijn praktijk 30 procent minder patiënten door naar het ziekenhuis en nam het patiëntencontact met 10 procent af. Lees meer over de aanpak van huisart Jung.