sport en bewegen

De gemeente Apeldoorn ontvangt van zorgverzekeraar Menzis een euro per verzekerde per maand binnen de gemeentepolis. Dit budget mag de gemeente vrij besteden voor gezondheidsbevorderende activiteiten. De gemeente koos voor een beweegprogramma voor mensen met een gezondheidsachterstand en/of financiële beperking. Het beweegprogramma biedt een sportaanbod met begeleiding door beweegcoaches, dat is afgestemd op de wensen van de doelgroep. Het sporten kost 50 cent per keer.  Door mond-op-mond reclame neemt deelname aan het programma en ook de bekendheid van de gemeentepolis toe.

De meerwaarde van het beweegprogramma ligt op meerdere beleidsterreinen:

  • indien mogelijk, stromen deelnemers door naar regulier sportaanbod (sport)
  • het programma verhoogt de sociale activiteiten, zoals samen koffie drinken na het sporten. Sommigen maken hierdoor de stap naar vrijwilligerswerk (welzijn, participatie)
  • risicogroep gaat meer bewegen (volksgezondheid)

Dit was binnen de gemeente aanleiding om vanuit verschillende budgetten geld vrij te maken voor dit beweegprogramma. Zo heb je gezamenlijk vanuit verschillende beleidsterreinen, in aanvulling op het eurobudget, voldoende budget om dit aanbod voor een brede doelgroep toegankelijk te maken.

Meer informatie?

In het document Preventie via de gemeentepolis (een samenvatting van het rapport Preventie & de gemeentepolis van BS&F uit 2017) is meer informatie te vinden over de gemeentepolis als bron voor het bekostigen van preventie voor risicogroepen.