Hieronder vindt u ter inspiratie een aantal voorbeelden van samenwerking en bekostiging rond preventie voor risicogroepen in de praktijk.

Leeuwarden en De Friesland bundelen krachten

In 2013 sloten zorgverzekeraar De Friesland en de gemeente Leeuwarden voor het eerst een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van zorg en samenleving. Met een nieuw convenant bekrachtigen de partijen hun relatie en zetten zij zich in voor een vitaal Leeuwarden.
‘’Ik ben verheugd dat we de samenwerking voortzetten. We lieten al zien dat we door gezamenlijke inspanning dingen voor elkaar krijgen”, vertelt wethouder Herwil van Gelder. In het nieuwe convenant staan afspraken over het stimuleren van de zelfredzaamheid van inwoners. Ook zijn er afspraken over het versterken van de basiszorg in de wijken en dorpen en het toepassen van e-health daarbij en het bevorderen van de samenwerking van de wijkteams met huisartsen en wijkverpleging. Lees meer.

Informele en formele zorg verbinden: Wedde dat ‘t lukt!

Wedde dat 't lukt! logo

In het dorpsinitiatief ‘Wedde dat ’t Lukt! ‘ werken dorpsbewoners, verenigingen, zorgverleners en andere instanties samen om de leefbaarheid in hun dorp te versterken. Huisarts dhr. Berg zag dat mensen zonder netwerk van familie, buren en vrienden soms niet langer in hun vertrouwde dorp konden blijven wonen. Het dorp had volgens hem ‘noaberschap’ (Gronings voor burenhulp) nodig. Daarom begon hij in 2013 een project om als aanvulling op professionele zorg, de zorg met en voor elkaar terug te krijgen. Lees meer

‘Welzijn op Recept’ van Nieuwegein tot Nederland

Welzijn op recept logo

In een gemiddelde praktijk worden ongeveer 20% van de consulten besteed aan patiënten met psychosociale klachten (slecht slapen, piekeren en somberheid) waarvoor geen medische oorzaak kan worden gevonden. Deze groep patiënten heeft meer baat bij het verbeteren van het welbevinden en versterken van de veerkracht dan bij medicatie of medische zorg. Daarom startte in 2012 het aanbod ‘Welzijn op Recept’ (WOR). Lees meer

Krachtige Basiszorg in Overvecht

Krachtige basiszorg logo

De wijk Overvecht in Utrecht heeft veel bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en veel sociaal maatschappelijke problemen. Achter de problemen waarmee bewoners bij de huisartsen komen, schuilt vaak een niet-medische oorzaak. In 2006 is het initiatief ‘Gezonde Wijk Overvecht’ gestart, omdat professionals merkten dat ze te weinig tijd hadden voor vraagverheldering en elkaars expertise niet goed kenden. Deze wijk- en populatiegerichte aanpak, ook wel Krachtige Basiszorg genoemd, heeft de focus op gezondheid in plaats van op ziekte. Professionals ondersteunen inwoners om zelf een actieve bijdrage te leveren aan hun gezondheid in gedrag en leefstijl. Lees meer

Preventie vanuit het eurobudget in de gemeentepolis

sport en bewegen

De gemeente Apeldoorn ontvangt van zorgverzekeraar Menzis een euro per verzekerde per maand binnen de gemeentepolis. Dit budget mag de gemeente vrij besteden voor gezondheidsbevorderende activiteiten. De gemeente koos voor een beweegprogramma voor mensen met een gezondheidsachterstand en/of financiële beperking. Het beweegprogramma biedt een sportaanbod met begeleiding door beweegcoaches, dat is afgestemd op de wensen van de doelgroep. Het sporten kost 50 cent per keer.  Door mond-op-mond reclame neemt deelname aan het programma en ook de bekendheid van de gemeentepolis toe. Lees meer

Sociaal Hospitaal: Een Health Impact Bond voor een maatwerkaanpak bij multiprobleemgezinnen

sociaal hospitaal logo

In Den Haag wonen ruim 3000 multiprobleemgezinnen, met problemen op meerdere terreinen zoals schulden, psychische en andere gezondheidsproblemen. De uitgaven voor zorg, bijstand en ondersteuning voor deze gezinnen bedragen zo’n €100.000 per jaar. Het aanpakken van de oorzaken van de problemen is vaak goedkoper dan het leveren van zorg en ondersteuning, maar wettelijke schotten, beleidsregels en/of meerdere financiers belemmeren de aanpak van het probleem aan de voorkant. Zorgverzekeraar CZ , gemeente Den Haag en Sociaal Hospitaal (sociaal ondernemer) gaan met een Health Impact Bond (HIB) de uitdaging aan. Lees meer

Huisartsen, sociaal wijkteam en GGD werken samen aan gezondheid

huisarts

Een huisarts ziet mensen op het spreekuur die het risico lopen op een (chronische) aandoening, waarbij verandering van leefstijl gezondheidswinst kan opleveren. Wanneer de huisarts leefstijl bespreekbaar maakt en door kan verwijzen naar preventieve activiteiten, kan doorverwijzing naar zorg worden voorkomen. Twee voorbeelden laten zien hoe aandacht voor preventie in de huisartspraktijk, in samenwerking met publieke gezondheid en het wijkteam kan worden vormgegeven en bekostigd. Lees meer

Leren van SamenOud

SamenOud dag Veendam

SamenOud is een vernieuwend model voor persoonsgerichte en geïntegreerde ouderenzorg. Doel is dat ouderen zo lang en prettig mogelijk thuis kunnen wonen. Dit initiatief van zorgverzekeraar, gemeente en aanbieders van zorg en welzijn wordt in de praktijk toegepast in een aantal gemeenten in Groningen en Drenthe. Hoe is SamenOud vormgegeven en ziet de samenwerking tussen zorgverzekeraar en gemeente eruit? Lees meer