In het dorpsinitiatief ‘Wedde dat ’t Lukt! ‘ werken dorpsbewoners, verenigingen, zorgverleners en andere instanties samen om de leefbaarheid in hun dorp te versterken. Huisarts dhr. Berg zag dat mensen zonder netwerk van familie, buren en vrienden soms niet langer in hun vertrouwde dorp konden wonen. Het dorp had volgens hem ‘noaberschap’ (Gronings voor burenhulp) nodig. In 2013 begon hij een project om de zorg met en voor elkaar terug te krijgen.

Dorpsondersteuner als verbinder

In 2014 is de stichting ‘Wedde dat ‘t lukt’ opgericht om eenvoudige zorg en hulp te bieden, zoals het invullen van formulieren, hulp bij digitale- of budgetzaken, persoonlijke aandacht, vervoer en respijtzorg bieden aan mantelzorgers. Een professionele dorpsondersteuner koppelt dorpsbewoners met een hulpvraag aan een van de ruim 110 vrijwilligers of aan een organisatie die professionele hulp biedt. De hulpvragen komen binnen via de huisartsenpraktijk, de (wijk)verpleegkundige, de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning  -consulent of via andere (welzijns)organisaties. Maar ook steeds meer rechtstreeks bij de dorpsondersteuner. Zij werkt inmiddels voor de 1800 inwoners van Wedde, Vriescheloo en Veelerveen.

Bekostiging

De provincie Groningen gaf een eenmalige startsubsidie vanuit een krimpfonds. Zorgverzekeraar Menzis had een tijdelijke subsidie voor 2 jaar verleend. Nu betaalt de gemeente de dorpsondersteuner voor 28 uur per week uit Wmo-gelden.

Meer verbondenheid en langer zelfstandig wonen als resultaat

‘Wedde dat ‘t lukt’ leidt tot een sterkere dorpsgemeenschap en meer sociale cohesie. Ook mensen die eerst geen betrokkenheid toonden, doen nu enthousiast mee. Ouderen zijn langer in staat zelfstandig in hun eigen dorp te blijven wonen. Doordat zij beter in beeld zijn, wordt de huisarts minder geconfronteerd met ‘onverwachte’ hulpvragen en doordat men sneller aan de bel trekt hoeft hij minder vaak door te verwijzen naar een specialist.

Tips

  • Bedenk dat uiteindelijk een rechtsvorm nodig is, zoals een stichting, vereniging of coöperatie.
  • Richt een duidelijk en zichtbaar aanspreekpunt in. Zo weet iedereen in het dorp waar hij of zij terecht kan.
  • Zorg dat je vrijwilligersteam (dorpsgemeenschap) betrokken blijft door hen te blijven informeren over nieuwe ontwikkelingen.
  • De financiering kan komen uit de Wmo- of welzijnsgelden van de gemeente, maar onderzoek ook de mogelijkheden bij de zorgverzekeraar, een dorpsbudget, leefbaarheidsfondsen van de provincie of gemeente en landelijke fondsen.

Kijk op Wedde-dat-het-lukt voor meer informatie over dit unieke zorgproject