Welzijn op recept logo

In een gemiddelde praktijk worden ongeveer 20% van de consulten besteed aan patiënten met psychosociale klachten (slecht slapen, piekeren en somberheid) waarvoor geen medische oorzaak kan worden gevonden. Deze groep patiënten heeft meer baat bij het verbeteren van het welbevinden en versterken van de veerkracht dan bij medicatie of medische zorg. Daarom startte in 2012 het aanbod ‘Welzijn op Recept’ (WOR).

Van eerstelijnszorg naar welzijnswerk

Bij Welzijn op Recept kunnen eerstelijns zorgaanbieders zoals huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en psychologen hun patiënten met psychosociale klachten (zonder somatische oorzaak) doorverwijzen naar welzijnsorganisatie MOvactor. Deze meldt de patiënt aan bij de welzijnscoach. De welzijnscoach kijkt samen met de deelnemer waar hij/zij energie en kracht van krijgt. De deelnemer kiest daarna een passende activiteit of een welzijnsarrangement binnen het lokale wijkaanbod. Deze sociale activering versterkt het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid.

Bekostiging

Bekostiging voor de eerstelijnszorg gaat via de reguliere financiering (consulttarieven). Het welzijnswerk financiert de gemeente. Op sommige plekken is er ook financiële projectondersteuning vanuit de gemeente of een zorgverzekeraar, bijvoorbeeld via ROSRegionale Ondersteuningsstructuur -gelden.

Resultaten

Kwalitatief onderzoek naar WOR in Nieuwegein laat zien dat patiënten vertrouwen hebben in de verwijzing van de huisarts naar de welzijnscoach en dat zij de intake bij de welzijnscoach en het maatwerk waarderen. WOR heeft directe invloed op het welzijn, het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid. De sociale contacten van deelnemers zijn toegenomen en deelnemers ervaren een betere gezondheid.

Aan de slag met Welzijn Op Recept?

Welzijn Op Recept wordt op zeker 50 plekken in Nederland aangeboden. Het is een erkende interventie in de database ‘Actief en Gezond Leven’. Op de website van ZonMWNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie treft u een implementatiehandleiding Welzijn Op Recept. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk op de website Welzijnoprecept of mail naar info@welzijnoprecept.nl.