Preventiecoalities

Hieronder vindt u een overzicht van de preventiecoalities waarbinnen zorgverzekeraar en gemeente samenwerken aan de preventie voor risicogroepen. U kunt als zorgverzekeraar en gemeente ook gebruik maken van de Subsidieregeling Preventiecoalities. Met deze regeling kunnen zorgverzekeraars en gemeenten een derde van de kosten van de procescoördinatie van een gezamenlijke aanpak van effectieve preventieactiviteiten voor risicogroepen financieren.

Samen gezond in Deventer

In de preventiecoalitie Samen Gezond Deventer werken gemeente Deventer en zorgverzekeraar Eno met diverse andere partners uit onderwijs, zorg, welzijn, bedrijven en burgerinitiatieven samen om in drie jaar een beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag te maken. Door aan te sluiten bij de energie en veerkracht bij bewoners willen organisaties de vitaliteit en zelfregie van mensen verhogen. Een gedeelde visie op preventie en financiële afspraken gebaseerd op vertrouwen vormen de basis voor de samenwerking tussen gemeente Deventer en zorgverzekeraar Eno. 

Lees meer hoe de samenwerking verloopt binnen Samen Gezond in Deventer.

Vitaal Twente

Vitaal Twente en Menzis logo

In de preventiecoalitie Vitaal Twente bundelen zorgverzekeraar Menzis, 14 Twentse gemeenten en diverse partners sinds 2017 hun krachten.  Vitaal Twente ondersteunt inwoners bij het vergroten van de regie op hun eigen vitaliteit door het stimuleren van (samenwerking op) technologische innovaties. De organisatie en financiering is verdeeld over partners. De preventiecoalitie helpt om het proces te versnellen, landelijk in beeld te zijn en biedt ruimte om tools en methoden te ontwikkelen.

Lees meer over hoe de samenwerking verloopt binnen Vitaal Twente.

Wijkgerichte aanpak Oss - Proeftuin Ruwaard

Oss logo

In de preventiecoalitie Wijkgerichte aanpak Oss - Proeftuin Ruwaard werken zorgverzekeraars VGZ en CZ, de gemeente Oss, zorgaanbieders van wonen, welzijn, preventie en arbeidsintegratie en wijkbewoners samen. Zij richten zich met een programmatische aanpak op een vitale wijk, waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. De aanpak startte als 'Proeftuinregio’ vanuit gesprekken tussen een wethouder en een bestuurder van een verpleeg- en verzorgingsinstelling. Hier zijn gaandeweg steeds lokale partijen bij betrokken.

Lees meer over hoe er in de Wijkgerichte aanpak Oss wordt samengewerkt.

Amstelland: samenhangende zorgketen valprentie

Zorg en zekerheid en Gemeente Amstelveen logo's

De preventiecoalitie Amstelland wil een samenhangende zorgketen met meerdere partijen gericht op valpreventie voor de thuiswonende ouderen (vanaf 75 jaar). Zorg en Zekerheid startte daarom een structurele samenwerking met de gemeente Amstelveen. Ook voor de tweede fase is subsidie gegeven. De coalitie zal gaan kijken naar de effectiviteit en de verdere uitrol met andere wijksamenwerkingsverbanden in Amstelland regio en ook buiten de regio.

Lees meer over de samenwerking binnen Amstelland.

Samen sterk in zorgregio Alkmaar

Gemeenten in de regio Alkmaar en zorgverzekeraar VGZ willen met de preventiecoalitie komen tot een toekomstbestendige samenwerking tussen huisartsen en sociale teams in de regio, gericht op preventie die goed georganiseerd en geborgd is. Ze starten met een preventieve aanpak bij kinderen en jeugdigen. Daarnaast verbreden ze de samenwerking naar zorg en preventie voor GGZGeestelijke gezondheidszorg-patiënten en kwetsbare ouderen. Uitgangspunt is het leveren van zorg op maat, dichtbij en toegankelijk. Het belang van de cliënt staat centraal.

Lees nu hoe er binnen Samen sterk in zorg regio Alkmaar wordt samengewerkt.

Vitaal Vechtdal

Gemeente Ommen en Hardenberg gaan met Zilveren Kruis van start om via Vitaal Vechtdal een gezonde leefstijl voor alle bewoners mogelijk te maken. Vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid richten ze zich op thema’s als: meer bewegen, stoppen met roken, minder alcohol drinken, gezonde voeding, ontspannen en welzijn, eenzaamheid, mantelzorg en werk & gezondheid. De preventiecoalitie streeft naar een model van shared savings, als onderdeel van een toekomstbestendige aanpak om preventie duurzaam mogelijk te maken.

Samen voor Heerlen

De sociaaleconomische en gezondheidssituatie in Heerlen blijft achter bij de rest van Nederland en de zorgkosten zijn hoog. Om dit te keren is samenwerking tussen de zorgorganisaties en gemeenten, maar ook met bedrijven en onderwijs, nodig.  Met de preventiecoalitie willen Gemeente Heerlen en zorgverzekeraar CZ de meest kansrijke problemen aanpakken, zodat met de belangrijkste stakeholders een integrale preventieve aanpak kan worden gestart vanuit het sociale domein, werk en gezondheid.

 

Sittard-Geleen en CZ

De gemeente Sittard-Geleen en zorgverzekeraar CZ  gaan via de preventiecoalitie de uitdaging aan om de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg en ondersteuning in de Westelijke Mijnstreek aan te pakken. Ze starten met een inventarisatie onder de risicogroepen waarbij extra preventie inzet gewenst is. Ook monitoren ze de activiteiten van huisartsenpraktijk Hartje Dorp in Munstergeleen. In deze praktijk lopen al veel kleinschalige samenwerkings-initiatieven. Dit levert geleerde lessen voor de uitwerking van de preventiecoalitie.

 

Zwolle en Zilveren Kruis

De Regionale Zorgalliantie (RZA) Zwolle zet zich in om (kwetsbare) mensen in de regio IIssel-Vecht een goed leven te bieden. Ze streeft naar toekomstbestendige, toegankelijke en betaalbare zorg en welzijn. De RZA kreeg dit voorjaar een toekenning voor de subsidie preventiecoalitie. Hiermee zetten Zilveren Kruis en de gemeente Zwolle samen met partijen uit de regio IJssel-Vecht in op preventie en vroegtijdige interventie om zwaardere zorg te voorkomen. Margot Seip van Proscoop is de programmamanager.

Ook samenwerken aan preventie voor risicogroepen?

Wilt u als gemeente of zorgverzekeraar ook samenwerken aan preventie voor risicogroepen? Misschien is dan de subsidieregeling Preventiecoalities ook iets voor u. Deze subsidieregeling is een tegemoetkoming in de samenwerkingskosten van gemeenten en zorgverzekeraars bij het opzetten van preventieactiviteiten voor risicogroepen. Kijk voor meer informatie op subsidieregeling Preventiecoalities.