Amstelland

In Amstelveen waren al samenwerkingsverbanden tussen zorgprofessionals die zorgstraten ontwikkelden voor valpreventie. Daarnaast subsidieerde gemeente Amstelveen een netwerk valpreventie dat werkte aan bewustwording van valrisico’s, bewegen voor ouderen en de organisatie van valpreventie cursussen. Hier zat overlap in. Om de effectiviteit en de efficiëntie te verbeteren zochten de gemeente Amstelveen en Zorg en Zekerheid contact met elkaar. De subsidieregeling van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport helpt om de samenwerking vorm te geven en ervaring op te doen met een samenhangende zorgketen met meerdere partijen gericht op valpreventie voor de thuiswonende ouderen (vanaf 75 jaar) met een verhoogd risico op vallen.