Sinds 2017 vormen de zeven gemeenten Regio Alkmaar (Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Langedijk en Uitgeest) huisartsenvereniging HONK en Zorgverzekeraar VGZ een preventiecoalitie. Speciale aandacht is er in dit project voor de jeugdhulp, ouderen en personen met ernstig psychiatrische aandoeningen. Deze preventiecoalitie heeft als doel professionals in het sociaal- en medisch domein meer met elkaar te verbinden en contacten laagdrempeliger te maken in het belang van de patiënt.

Aan het woord zijn innovatiemanager Jeugd Jelle Daalderop (Gemeente Alkmaar), zorginkoper Lex van Ravenzwaaij (VGZ) en Nicole Ziesemer-Schermer (HONK).

Op welke thema's ligt de nadruk in deze preventiecoalitie?

De coalitie richt zich op jeugdhulp, ouderen en personen met ernstig psychiatrische aandoeningen. ‘Voor die doelgroepen is gekozen, omdat juist voor hén die verbinding tussen het sociaal- en medisch domein zo belangrijk is’ zegt Nicole Ziesemer-Schermer. ‘Bijvoorbeeld, als ouderen van hun huisarts het advies krijgen om meer te bewegen is het prettig dat zij via hun huisarts ook direct doorverwezen worden.

‘In de eerste fase van het project richten wij ons op huisartsen als het gaat om een verwijzing en samenwerking met de tweedelijns specialistische jeugdhulp’, vertelt Jelle Daalderop. ‘De huisarts is afgelopen jaren in toenemende mate een belangrijke verwijzer geworden naar jeugdhulp en hebben ondertussen hun eigen netwerk van teams opgebouwd. Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten echter verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg en maken hierbij gebruik van sociale teams. Op deze manier werken huisartsen en gemeenten vaak langs elkaar heen.
Dit project moet er voor zorgen dat er op dit vlak beter wordt samengewerkt met gemeenten en huisartsen in de regio Alkmaar, zodat de cliënt het snelst de beste hulp krijgt toegewezen’.

Hoe zijn jullie van start gegaan en hoe is de coalitie bekostigd?

VGZ en de zeven gemeenten financieren beide een derde van het hele project. ‘Als projectmanager van de coalitie was aan mij de opdracht om vorm en inhoud te geven aan de preventiecoalitie’, zegt Nicole Ziesemer-Schermer. ‘Ik heb hiervoor onderzoek gedaan naar de behoeften van doelgroepen en betrokken partijen, door middel van interviews met huisartsen, praktijkondersteuners Jeugd GGZGeestelijke gezondheidszorg, medewerkers van de jeugdteams en medewerkers bij de zeven gemeenten’.

Hoe is de samenwerking georganiseerd tussen de betrokken partijen?

Lex van Ravenzwaaij legt uit dat VGZ vooral een ondersteunde rol heeft in het monitoren van het project: ‘wat gaat er goed, wat kan er beter’. ‘Daarnaast denken we graag inhoudelijk mee met de gemeenten over de aansluiting van zorg op het sociaal domein’. VGZ maakt daarom onderdeel uit van een stuurgroep samen met twee wethouders die de zeven gemeenten vertegenwoordigen en HONK. ‘Deze stuurgroep is in september 2018 opgericht om elkaar beter te leren kennen en om helder te krijgen hoe er meer verbinding gerealiseerd kan worden tussen de betrokken partijen’,  aldus Nicole Ziesemer-Schermer. ‘Op basis hiervan zijn werksessies georganiseerd. De eerste werksessie stond in het teken van ‘elkaar leren kennen’: hoe zijn de betrokkenen gekwalificeerd, wat is hun opleidingsachtergrond?  In de tweede werksessie stonden twee andere onderdelen centraal: inzicht geven in elkaars kwaliteiten en elkaar informeren. Tegen het eind van 2019 zullen we een werksessie houden waarin we terugkijken op het volledige proces: het moment dat een cliënt binnenkomt, op welk moment we contact hebben met elkaar, welke randvoorwaarden hier aan vast zitten en wat de meerwaarde hiervoor was voor de cliënt.’

Wat vinden jullie van het verloop van de samenwerking?

‘Om te beginnen wíl iedereen graag met elkaar samenwerken’, zegt Lex van Ravenzwaaij. ‘We willen allemaal het sociaal domein bij de huisarts laten aansluiten, problemen in de regio overstijgend kunnen bespreken en daar oplossingen voor verzinnen’. ‘Tijd blijft echter een uitdaging in de samenwerking’, zegt Nicole Ziesemer-Schermer. Maar als er eenmaal een praktische uitwerking op tafel ligt dan weten de partijen elkaar ook echt te vinden. ‘Het geheim van de samenwerking binnen onze preventiecoalitie is dat we elkaar hebben leren kennen, vertrouwen en op die manier verbinding tot stand brengen’, zegt Nicole Ziesemer-Schermer. Jelle Daalderop is ook hoopvol over de uitkomst van de samenwerking: ‘Tot nu toe lijkt het erop dat 95 procent van de problemen die wij gezamenlijk graag willen oplossen ook daadwerkelijk opgelost zullen worden’.

Welke tips en adviezen zouden jullie willen delen?

  • Leer elkaar kennen en zorg dat je op de hoogte bent van elkaars manier van werken.
  • Raadpleeg in verband met de subsidieaanvraag op tijd de begeleidingscommissie vanuit VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport evenals de Toolbox preventiecoalities.
  • Neem deel aan bijeenkomsten georganiseerd door het preventieteam van VWS.