Samen sterk in regio Alkmaar twee

Van 2018 t/m 2019 vormden de zeven gemeenten van Regio Alkmaar (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk), Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK) en Zorgverzekeraar VGZ een preventiecoalitie. Speciale aandacht was er voor de doelgroepen jeugd, ouderen en verwarde personen. De preventiecoalitie had als doel professionals in het sociaal- en medisch domein meer met elkaar te verbinden en contacten laagdrempeliger te maken in het belang van de patiënt.

Marina Poel, projectleider preventiecoalitie namens HONK, vertelt over de behaalde resultaten van de preventiecoalitie en welke lessen zij uit het project heeft getrokken.

Voor welke doelgroep zijn de meeste resultaten behaald?

Voor de doelgroep jeugd zijn de meeste resultaten behaald. Met behulp van de inzet van de POHPraktijkondersteuner Huisartsen -GGZGeestelijke gezondheidszorg Kind & Jeugd van Vicino Noord-Holland Noord is de samenwerking met het sociaal domein van gemeenten verbeterd. De POH-GGZ Kind & Jeugd vormen daarbij de brugfunctie tussen de huisarts en de jeugdprofessionals van het sociaal domein. Dit komt ten goede aan tijdige en passende zorg voor kinderen tot 18 jaar. Daarnaast wordt er momenteel nog gewerkt aan een digitale verwijsmodule om deze samenwerking kracht bij te zetten.

Welke lessen zijn er uit deze preventiecoalitie getrokken?

1. Versterk de bestaande samenwerkingsverbanden in de regio

Door met elkaar in kaart te brengen welke projecten en samenwerkingsverbanden er in de regio al waren, kwamen wij erachter dat het niet nodig was om nieuwe initiatieven in het leven te roepen. We wilden vooral inzetten op het versterken van het huidige aanbod. Dit kost bovendien veel minder tijd en is krachtiger dan het opzetten van nieuwe initiatieven.

2. Zorg voor een goede afbakening van het project

Achteraf gezien waren de doelen die van tevoren waren gesteld te ambitieus voor de beschikbare periode van 1,5 jaar. Een les voor de volgende keer is om het project kleiner en concreter te maken. Bijvoorbeeld, door ons te richten op één doelgroep in plaats van te kiezen voor drie doelgroepen.

3. Maak goede afspraken over aanspreekpunten

Probeer met de coalitiepartners afspraken te maken over vaste aanspreekpunten gedurende de projectperiode. En maak afspraken over goede vervanging bij afwezigheid of vervanging. Zo voorkom je vertraging van het project door personele wisselingen.

4. Denk bij de start van het project al na over regie en financiering na de projectperiode

De partners van de preventiecoalitie zijn momenteel met elkaar in gesprek over duurzame borging van de coalitie. Wie neemt de regie op zich? Hoe geven we de financiering vorm? Een les voor de volgende keer is om dit gesprek al eerder met elkaar te voeren. Zo zorg je vooraf voor duidelijkheid over het vervolg van het project.

 

Interesse in het starten van een preventiecoalitie?

Heb jij als gemeente, zorgverzekeraar of andere partij interesse in het starten van een preventiecoalitie? Bekijk dan ons dossier Subsidieregeling preventiecoalities.