De gemeente Sittard-Geleen en zorgverzekeraar CZ  gaan via de preventiecoalitie de uitdaging aan om de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg en ondersteuning in de Westelijke Mijnstreek aan te pakken. Ze starten met een inventarisatie onder de risicogroepen waarbij extra preventie inzet gewenst is. Ook monitoren ze de activiteiten van huisartsenpraktijk Hartje Dorp in Munstergeleen. In deze praktijk lopen al veel kleinschalige samenwerkings-initiatieven. Dit levert geleerde lessen voor de uitwerking van de preventiecoalitie.