Samenwerking preventie, zorg en welzijn: waarom?

Om de gezondheid en zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen bereikt u meer door samen te investeren in gezondheidsbevordering, vroegsignalering en wijkgerichte samenwerking. Waarom? Als gemeente, zorgverzekeraar, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst of zorg- en welzijnsprofessional richt u zich vaak op dezelfde risicogroepen en thema’s. Denk aan:

 • (Kwetsbare) ouderen;
 • Overgewicht;
 • Chronisch zieken;
 • Mentale gezondheid;
 • Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES Sociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. )

Voordelen samenwerking preventie, zorg en welzijn

 • Er ontstaan korte lijnen en u verwijst makkelijk naar elkaar door.
 • U vergroot uw effectiviteit omdat u inzet op een mix van interventies die inspelen op zowel de fysieke en sociale omgeving als op het gedrag van het individu.
 • U bevordert afstemming en samenhang tussen ondersteunings- en zorgactiviteiten in het publieke, medische en sociale domein.
 • U sluit beter aan op de ondersteunings- en zorgbehoefte van inwoners.
 • U geeft een extra impuls aan de lopende ondersteunings- en zorgactiviteiten.
 • U vergroot  uw eigen kennis- en netwerk.

Tip: Gebruik het stappenplan interventies kiezen om tot een goede mix van interventies te komen.