In december 2018 is Jan Binnenmars door het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemd als Ambassadeur Preventiecoalities. Maar waarvoor kunt u als gemeente of zorgverzekeraar bij Jan Binnenmars terecht?

Wij gingen met hem in gesprek.

Wat houdt uw rol als ambassadeur van preventiecoalities precies in?

‘Als ambassadeur van preventiecoalities heb ik een vrije opdracht. Ik help gemeenten en zorgverzekeraars bij het bij elkaar brengen van de juiste personen, maar ik beantwoord ook gewoon een vraag. Eén vraag kan zijn: welke subsidieregeling past bij mijn doelen? Of: kan ik mijn kwartiermaker betrekken bij de subsidieaanvraag? Eenmaal in gesprek met geïnteresseerden geef ik graag advies en deel ik goede voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast leg ik het contact tussen de partijen en het ministerie van VWS. Kortom, ik doe zoveel mogelijk om gemeenten en zorgverzekeraars te helpen om samen tot een preventiecoalitie te komen.’

Waarom past de rol als ambassadeur van preventiecoalities goed bij u?

‘Ik maak graag gebruik van mijn werkervaring en ik heb een drive om anderen te helpen. Mijn hele werkzame leven ben ik al actief in het zorg- en onderwijsveld. Eerst als docent, vervolgens als directeur en van 2006 tot 2018 was ik wethouder sociaal domein in Twenterand. Als wethouder stond ik bovendien aan de wieg van de preventiecoalitie Vitaal Twente. Dit traject heeft ervoor gezorgd dat ik het sociaal domein ken vanuit verschillende perspectieven.’

Waar hoopt u als ambassadeur aan bij te kunnen dragen?

‘Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de verandering van hoe men in de praktijk tegen het concept ‘gezondheid’ aankijkt en daar het beleid op aanpast. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Vanuit dat oogpunt stimuleer ik gemeenten en zorgverzekeraars om samen te werken. Vaak hebben mensen al jaren te maken met risicofactoren voordat een ziekte, zoals diabetes, zich openbaart. Waarom wachten tot iemand ziek is en in de formele ‘zorg’ terechtkomt, wanneer we weten dat zo’n ziekte ook te voorkomen is?’

Welk ‘goed advies’ wilt u meegeven aan partijen die van plan zijn een subsidieregeling aan te vragen?

Allereerst, zorg dat je een helder doel voor ogen hebt waar je als samenwerkende partijen mee aan de slag gaat. Wat wil je echt bereiken of veranderen in jouw wijk, gemeente of regio? Als dit eenmaal duidelijk is, let dan ook op vergelijkbare problemen en bijbehorende initiatieven in andere gemeenten. Leg met hen contact en zoek de samenwerking op. Kijk vervolgens niet alleen hoe de subsidieregeling ingezet kan worden, maar ook hoe je na afloop van de subsidieperiode samen verder kan. Overigens hoef je niet alles al uitgewerkt te hebben als je wilt starten. Ook voor de organisatie en voorbereiding van coalitievorming is de regeling bedoeld. Eenmaal gestart met een preventiecoalitie: blijf niet langer dan nodig in de ‘overlegfase’, maar zorg voor een daadwerkelijke start. Samen doen geeft energie!