Regiobeeld geeft regionale gezondheidsgegevens

Regiobeeld.nl geeft inzicht in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen over gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Hier vindt u cijfers en visualisaties over zorggebruik, zorgaanbod, gezondheid & leefstijl, bevolkingsontwikkeling, sociale en fysieke omgeving.
Deze website van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is onderdeel van De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Nieuwsgierig naar uw regio? Lees dan verder op regiobeeld.nl.

Gespreksleidraad gemeenten en zorgverzekeraars

screenprint gespreksleidraad

Deze gespreksleidraad voor gemeenten en zorgverzekeraars beoogt de stap van kennismaken naar samenwerken te versnellen. De gesprekspunten zijn een hulpmiddel bij het opzetten van preventieactiviteiten. Het biedt aanknopingspunten voor nadere kennismaking, inhoudelijke verdieping en werken aan onderling vertrouwen.

Afwegingskader Zilveren Kruis

Zilveren Kruis stelde samen met enkele gemeenten en een expert van PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen.  een afwegingskader op. In het Afwegingskader aanvragen subsidieregeling Preventiecoalitie staan de voorwaarden die Zilveren Kruis als zorgverzekeraar hanteert om een aanvraag voor het sluiten van een preventiecoalitie bij het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in te dienen. Het afwegingskader wordt herzien als het Nationaal Preventieakkoord is afgesloten.

Ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas

Het concept landelijk model 'Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas' beschrijft hoe een lokale aanpak voor kinderen met overgewicht/obesitas eruit kan zien, gebaseerd op praktijkervaringen van acht proeftuingemeenten binnen het project Care4Obesity. In 2018 komen er tools beschikbaar die helpen bij het realiseren van een ketenaanpak. Bekijk ook de module financiering van ’s Hertogenbosch.

Toolkit Preventie in de wijk

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelde de toolkit Preventie in de wijk. De toolkit ondersteunt gemeenten, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en en professionals bij een integrale preventieve aanpak. Zo geeft de toolkit gemeenten concrete handvatten om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen. De toolkit onderscheidt 9 wijktypen. Per wijktype vindt u preventiethema’s en bijbehorende (erkende) interventies op basis van opvallende wijkkenmerken.