Toolbox Preventiecoalities

De toolbox geeft duidelijkheid over de subsidieregeling Preventiecoalities en biedt handvatten over de manier van aanvragen en verantwoorden van de subsidie. De handreiking is geschreven voor partijen die betrokken zijn bij de aanvraag dan wel verantwoording van preventiecoalities.

Toolkit Krachtige basiszorg

De toolkit Krachtige basiszorg biedt handvatten voor het implementeren van integrale zorg in de wijk voor patiënten met complexe zorgvragen. De instrumenten en documenten mogen door iedereen gebruikt worden die geïnteresseerd is in Krachtige basiszorg en deze aanpak in de eigen wijk wil opzetten. Bekijk ook hoe de aanpak Krachtige basiszorg wordt ingezet in de wijk Overvecht in Utrecht

Gespreksleidraad gemeenten en zorgverzekeraars

Deze gespreksleidraad voor gemeenten en zorgverzekeraars beoogt de stap van kennismaken naar samenwerken te versnellen. De gesprekspunten zijn een hulpmiddel bij het opzetten van preventieactiviteiten. Het biedt aanknopingspunten voor nadere kennismaking, inhoudelijke verdieping en werken aan onderling vertrouwen.

 

Toolkit Preventie in de wijk

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelde de toolkit Preventie in de wijk. De toolkit ondersteunt gemeenten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en en professionals bij een integrale preventieve aanpak. Zo geeft de toolkit gemeenten concrete handvatten om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen. De toolkit onderscheidt 9 wijktypen. Per wijktype vindt u preventiethema’s en bijbehorende (erkende) interventies op basis van opvallende wijkkenmerken.

Kind naar Gezonder Gewicht

Het landelijk model Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas beschrijft hoe een lokale aanpak voor kinderen met overgewicht/obesitas eruit ziet, gebaseerd op praktijkervaringen van acht proeftuingemeenten. De handreiking voor initiatiefnemers en projectleiders helpt bij het realiseren van een lokale variant. Bekijk voor het benutten van mogelijkheden en wetten de financieringsbijlage

Organiseer een lokale werksessie

De Toolkit lokale werksessie samenwerken aan gezondheid in de wijk ondersteunt u bij het organiseren van een bijeenkomst (werksessie) met professionals en inwoners waarin u samen aan de slag gaat met gezondheid in uw buurt, wijk of gemeente. Het bevat een draaiboek met de opzet van de bijeenkomst, werkvormen en een handige tijdlijn met tips. Het werkboek Samenwerken aan gezondheid in de wijk kunt u gebruiken tijdens de werksessie.

Samenwerken vanuit de huisartspraktijk

De NHG-praktijkhandleiding Samenwerken aan gezondheid in de wijk biedt huisartsen, praktijkondersteuners en andere geïnteresseerden praktische handvatten om samen te werken met/te verwijzen naar collega-professionals in het publieke en sociale domein. De gratis e-learning Samenwerken aan gezondheid in de wijk (PIN, Programma voor Individuele Nascholing)  sluit hierbij aan met inspirerende voorbeelden en films.

Toolbox Succesvol samenwerken in wijknetwerken

De toolbox Succesvol samenwerken in wijknetwerken is een verzameling van praktische instrumenten en kennisproducten voor professionals en burgers voor het opzetten van een succesvol wijknetwerk op lokaal niveau. De toolbox is opgebouwd aan de hand van 4 fasen van netwerkontwikkeling: verkennen, vormgeven, verdiepen, verankeren.