Rijksoverheidslogo (blauw vaantje)

Loketgezondleven.nl

Decoratieve foto van pratende vrouwen tijdens netwerkbijeenkomst. CGL

Brug tussen sociaal domein en publieke gezondheid

Er was grote belangstelling voor de netwerkbijeenkomsten over de decentralisaties. Doel: professionals uit beide domeinen te verbinden, zodat zij beter voorbereid zijn op taken die overgaan van Rijk naar gemeenten. De uitkomst? Lees verder.

Gezondheidsbevordering versterken

Bent u professional en werkt u aan de gezonde leefstijl van burgers? Op Loketgezondleven.nl vindt u informatie, tips en praktische handvatten die uw werk versterken. U vindt informatie over gezondheid in settings als school, gemeente, wijk en werk.

Diverse partners en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Centrum Gezond Leven zorgen samen voor de inhoud van Loketgezondleven.nl.

Gezondheid op school

Werkt u in het onderwijs? Kijk dan voor tips, inspiratie en het vignet Gezonde School op onze website Gezondeschool.nl

.

Tweets