Rijksoverheidslogo (blauw vaantje)

Loketgezondleven.nl

Decoratieve foto van Islamitische winkel in aandachtswijk

Interventies lage SES

Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) en niet-westerse allochtonen in aandachtswijken zijn een belangrijke doelgroep in de aanpak van gezondheidsachterstanden. Alle goed beschreven en erkende interventies voor lage SES groepen staan nu in het interventieoverzicht Erkende Interventies.

Gezondheidsbevordering versterken

Bent u professional en werkt u aan de gezonde leefstijl van burgers? Op Loketgezondleven.nl vindt u informatie, tips en praktische handvatten die uw werk versterken. U vindt informatie over gezondheid in settings als school, gemeente, wijk en werk.

Diverse partners en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Centrum Gezond Leven zorgen samen voor de inhoud van Loketgezondleven.nl.

Gezondheid op school

Werkt u in het onderwijs? Kijk dan voor tips, inspiratie en het vignet Gezonde School op onze website Gezondeschool.nl

.

Tweets