Rijksoverheidslogo (blauw vaantje)

Loketgezondleven.nl

Afbeelding kinderen in een kring, beeld gezonde school, 275x176

Veel aanvragen voor extra ondersteuning

Scholen hebben 1775 aanvragen ingediend voor ondersteuning bij het werken aan een gezonde leefstijl op school. De grote belangstelling toont aan dat scholen een gezonde leefstijl belangrijk vinden. Lees meer in het nieuwsbericht.

Gezondheidsbevordering versterken

Bent u professional en werkt u aan de gezonde leefstijl van burgers? Op Loketgezondleven.nl vindt u informatie, tips en praktische handvatten die uw werk versterken. U vindt informatie over gezondheid in settings als school, gemeente, wijk en werk.

Diverse partners en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Centrum Gezond Leven zorgen samen voor de inhoud van Loketgezondleven.nl.

Gezondheid op school

Werkt u in het onderwijs? Kijk dan voor tips, inspiratie en het vignet Gezonde School op onze website Gezondeschool.nl

.

Tweets