Rijksoverheidslogo (blauw vaantje)

Loketgezondleven.nl

fbeelding: combinatie van 10 foto's van verschillende home's van CGL highlights

CGL-highlights

Ruim vijf jaar ondersteunen we professionals die werken aan de gezonde leefstijl van burgers. Bijvoorbeeld met de nieuwe Interventiedatabse Gezond en Actief Leven, die RIVM Centrum Gezond Leven en het Nederlands Instituut Sport & Bewegen (NISB) samen met Trimbos-instituut realiseerden. Bekijk ook de bloemlezing met andere coproducties.

Gezondheidsbevordering versterken

Bent u professional en werkt u aan de gezonde leefstijl van burgers? Op Loketgezondleven.nl vindt u informatie, tips en praktische handvatten die uw werk versterken. U vindt informatie over gezondheid in settings als school, gemeente, wijk en werk.

Diverse partners en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Centrum Gezond Leven zorgen samen voor de inhoud van Loketgezondleven.nl.

Gezondheid op school

Werkt u in het onderwijs? Kijk dan voor tips, inspiratie en het vignet Gezonde School op onze website Gezondeschool.nl

.

Tweets