Rijksoverheidslogo (blauw vaantje)

Loketgezondleven.nl

Illustratieve foto: jongeren op school

Ondersteuningsronde scholen

Kinderen en jongeren presteren beter op een gezonde school. Een school kan hen bijvoorbeeld stimuleren niet te (gaan) roken, meer te bewegen of zich weerbaar op te stellen. Maar scholen hebben niet altijd voldoende geld en tijd. Daarom kunnen scholen in het po, vo en mbo tot en met 25 april extra ondersteuning aanvragen.

Gezondheidsbevordering versterken

Bent u professional en werkt u aan de gezonde leefstijl van burgers? Op Loketgezondleven.nl vindt u informatie, tips en praktische handvatten die uw werk versterken. U vindt informatie over gezondheid in settings als school, gemeente, wijk en werk.

Diverse partners en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Centrum Gezond Leven zorgen samen voor de inhoud van Loketgezondleven.nl.

Gezondheid op school

Werkt u in het onderwijs? Kijk dan voor tips, inspiratie en het vignet Gezonde School op onze website Gezondeschool.nl

.

Tweets