Als gemeente of GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen voor gezondheid, sport en bewegen én het sociaal domein? Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II bieden het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) kunt u een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. 

Aanbevolen

Belangrijke data

Twee ouderen en een jongen met fiets wandelen in de regen

Agenda 

Wist u dat er meerdere webinars worden georganiseerd die een onderwerp binnen het GALA behandelen? Kijk in de agenda en meld u aan.

Als gemeente dient u voor het GALA rekening te houden met enkele belangrijke data:

  • Deadline herijking Sportakkoord uiterlijk 30 juni 2023.
  • Het opstellen en indienen van een integraal plan van aanpak moet gebeuren vóór 30 september 2023. Gebruik het Format integraal plan van aanpak brede SPUK van VNG/VSG.
  • Opleveren regiobeeld uiterlijk 1 juli 2023. Opleveren regionaal plan uiterlijk 31 december 2023.

Alle afspraken binnen het GALA nog eens nalezen? Bekijk het volledige Gezond en Actief Leven-akkoord.

Beschikbare kennis

Sportende oudere in sportschool

Aan de slag 

Zowel binnen het GALA als Sportakkoord II zijn  gemeenschappelijke doelen opgesteld om te werken aan gezond en actief leven. Denk aan binnen het GALA aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden, een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten en het versterken van (de verbinding met) de sociale basis. En voor het sportakkoord II zijn het vergroten van inclusie en diversiteit en het creëren van een sociaal veilige sport voorbeelden van doelen. 

Bent u benieuwd naar de beschikbare kennis binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de landelijke kennisinstituten die het makkelijk maakt om te werken aan deze doelen? Op deze overzichtspagina hebben we kennis op een rij gezet.

Tip

Werk integraal aan gezondheid


De doelen en onderwerpen van het GALA en Sportakkoord II sluiten aan bij de Aanpak Gezonde Gemeente. Daarmee werkt u planmatig, domeinoverstijgend en met activiteiten op meerdere pijlers aan gezondheidsvraagstukken. Het geeft meer samenhang in de aanpak en een meer afgestemde inzet op de vaak complexe gezondheidssituatie van inwoners. Zo moet meer impact ontstaan. Aan de slag met de Aanpak Gezonde Gemeente.

Aanpak Gezonde Gemeente

Wijkgezondheidsprofiel

Werk planmatig

Begin met een wijkgezondheidsprofiel om de gezondheidssituatie van inwoners in beeld te brengen. Ontdek instrumenten die u kunnen helpen, of check meteen de informatiebronnen voor cijfers.

Betrek inwoners

Domeinoverstijgend

 Ontwikkel een samenhangende aanpak. Werk ook samen met beleidsdomeinen buiten de volksgezondheid.

Erkende interventies

Mix van activiteiten

Impact maken terwijl u aan de slag gaat met gezondheidsbeleid? Kies een samenhangende mix van activiteiten en gebruik erkende interventies.

Advies en ondersteuning

Heeft u een vraag over GALA, Sportakkoord II of de brede SPUK? Dan kunt u terecht bij het ondersteuningsteam van VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en kennis- en ondersteuningspartijen.