Als gemeente of GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen voor gezondheid, sport en bewegen én het sociaal domein? Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) biedt het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van dit akkoord en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) kunt u een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. 

Aanbevolen

Wat is GALA?

Twee ouderen en een jongen met fiets wandelen in de regen

Wat is GALA?

Het Gezond en Actief Leven Akkoord GALA)  omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Met dit akkoord kunt u als gemeente een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen voor gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Het akkoord is op 3 februari 2023 ondertekend door VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), ZN (Zorgverzekeraars Nederland) en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland.

Waarom GALA?

Sportende oudere in sportschool

Waarom GALA?

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), gemeenten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en en zorgverzekeraars onderschrijven de doelen: terugdringen gezondheidsachterstanden, een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten, het versterken van de sociale basis, een gezonde leefstijl, versterking van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid, vitaal ouder worden en domeinoverstijgende inzet vanuit een regionale preventie-infrastructuur.

Tip

Werk integraal aan gezondheid


De doelen en onderwerpen van het GALA sluiten aan bij de Aanpak Gezonde Gemeente. Daarmee werkt u planmatig, domeinoverstijgend en met activiteiten op meerdere pijlers aan gezondheidsvraagstukken. Het geeft meer samenhang in de aanpak van gezondheidsvraagstukken en een meer afgestemde inzet op de vaak complexe gezondheidssituatie van inwoners. Zo moet meer impact ontstaan. Aan de slag met de Aanpak Gezonde Gemeente.


Aanpak Gezonde Gemeente

Wijkgezondheidsprofiel

Werk planmatig

Begin met een wijkgezondheidsprofiel om de gezondheidssituatie van inwoners in beeld te brengen. Kijk bij instrumenten wijkgezondheidsprofiel en regionale cijfers

Betrek inwoners

Domeinoverstijgend

 Ontwikkel een samenhangende aanpak. Werk ook samen met beleidsdomeinen buiten de volksgezondheid.

Erkende interventies

Mix van activiteiten

Impact maken terwijl u aan de slag gaat met gezondheidsbeleid? Kies een samenhangende mix van activiteiten en gebruik erkende interventies.