Waarom kiezen voor erkende interventies

Werkt u aan de gezonde leefstijl van inwoners of maakt u plannen voor een gezonder Nederland? Dan wilt u natuurlijk dat uw inspanningen voor gezonde(re) kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen echt effect hebben. Kies daarom voor erkende leefstijlinterventies. Onafhankelijke experts uit wetenschap en praktijk stelden van deze interventies de kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid vast.  Alle erkende interventies vindt u eenvoudig via de interventieoverzichten, ingedeeld naar thema, setting en doelgroep. U kunt ook zelf zoeken via het zoekformulier

Wat levert erkenning voor u als eigenaar op?

Interventie-eigenaren vragen erkenning aan omdat zij hun interventie breder willen verspreiden, subsidie willen krijgen voor uitvoering of onderzoek, trots zijn op hun interventie of feedback willen op een interventie. Een erkende interventie krijgt een prominente plek in de interventieoverzichten en zoekresultaten via het zoekformulier. Bovendien brengen RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners erkende interventies onder de aandacht via bijvoorbeeld hun online communicatiekanelen. Weten hoe uw interventie een erkende interventie kan worden? Lees dan verder bij werkwijze beoordeling interventies

Samenwerking erkenningstraject

Het RIVM werkt samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJiNederlands Jeugdinstituut), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJNederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) ), het Kenniscentrum Sport & Gezondheid, MOVISIELandelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken , Trimbos-instituut en Vilans. Samen beoordelen we interventies volgens eenduidige criteria en streven wij naar kwaliteitsverbetering in alle betrokken werkvelden. Afspraken over deze samenwerking zijn te vinden in de Notitie Erkenning interventies 2019-2022

E-magazines

Laat u inspireren door de E-magazines van het Samenwerkingsverband Erkenningstraject Interventies.

Grip op preventie

Hoe krijgt u grip op preventie en hoe kiest u de juiste interventie? Daarover gaat dit E-magazine met een voorwoord van Paul Blokhuis. Het magazine geeft toegang tot alle databases met erkende interventies en bevat links naar de rekenhulp Valpreventie en handige tools om interventies te kiezen. 

Sturen op integraal werken

Hoe kunnen gemeenten erkende interventies inzetten voor een integrale aanpak? Dit E-magazine biedt u inspiratie. Naast tips en inzichten geeft het magazine toegang tot de verschillende databanken met erkende interventies. 

Gezond en wel in de Wijk

Met Gezond en wel in de wijk kunnen gemeenten en professionals zien welke interventies je waarvoor kunt inzetten. In het magazine komen diverse professionals en gemeenten aan het woord. 

Meer info? 

Wilt u meer weten over het gezamenlijke erkenningstraject van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners? Mail of bel: 

Djoeke van Dale
030-274 86 46 

Coördinator Kwaliteit interventies