U bent hier

Erkenningstraject

Waarom kiest u als professional een erkende interventie?

Met het erkenningstraject maken we voor u zichtbaar wat de kwaliteit, uitvoerbaarheid, en effectiviteit van interventies is. Dit helpt u om een verantwoorde keuze te maken voor de interventies die u wilt inzetten.
Interventies kunt u zoeken via ons zoekformulier of via onze interventieoverzichten waarin de interventies zijn ingedeeld naar thema, setting en doelgroep.

Wat levert erkenning voor u als eigenaar op?

Interventie-eigenaren vragen erkenning aan omdat zij hun interventie breder willen verspreiden, subsidie willen krijgen voor uitvoering of onderzoek, trots zijn op hun interventie of feedback willen op een interventie. Erkende interventies staan bovenaan in de zoekresultaten in de interventiedatabase. Ook zijn ze prominent zichtbaar in de overzichten met aanbevolen interventies.
Bovendien dragen betrokken organisaties erkende interventies actief uit in bijvoorbeeld nieuwsbrieven en via social media. Daar kan ook uw interventie tussen staan.
Wilt u weten hoe uw interventie erkend kan worden? Lees dan over de werkwijze van het aanvragen en beoordelen van een interventie.

Samenwerking erkenningstraject

Het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) werkt samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Kenniscentrum Sport, MOVISIE, Trimbos en Vilans. Samen beoordelen we interventies volgens eenduidige criteria en streven wij naar kwaliteitsverbetering in alle betrokken werkvelden. Afspraken over deze samenwerking zijn te vinden in de criteria voor kwaliteitsbeoordeling van juni 2015.

Afdrukken:

Via printer