U bent hier

Erkenningstraject

Waarom kiest u als professional een erkende interventie?

Met het erkenningstraject maken we voor u zichtbaar wat de kwaliteit, uitvoerbaarheid, en effectiviteit van interventies is. Dit helpt u om een verantwoorde keuze te maken voor de interventies die u wilt inzetten.
Interventies kunt u zoeken via ons zoekformulier of via onze interventieoverzichten waarin de interventies zijn ingedeeld naar thema, setting en doelgroep.

Wat levert erkenning voor u als eigenaar op?

Interventie-eigenaren vragen erkenning aan omdat zij hun interventie breder willen verspreiden, subsidie willen krijgen voor uitvoering of onderzoek, trots zijn op hun interventie of feedback willen op een interventie. Erkende interventies staan bovenaan in de zoekresultaten in de interventiedatabase. Ook zijn ze prominent zichtbaar in de overzichten met aanbevolen interventies.
Bovendien dragen betrokken organisaties erkende interventies actief uit in bijvoorbeeld nieuwsbrieven en via social media. Daar kan ook uw interventie tussen staan.
Wilt u weten hoe uw interventie erkend kan worden? Lees dan over de werkwijze van het aanvragen en beoordelen van een interventie.

Samenwerking erkenningstraject

Het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) werkt samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Kenniscentrum Sport, MOVISIE, Trimbos en Vilans. Samen beoordelen we interventies volgens eenduidige criteria en streven wij naar kwaliteitsverbetering in alle betrokken werkvelden. Afspraken over deze samenwerking zijn te vinden in de criteria voor kwaliteitsbeoordeling van juni 2015.

Financiële steun voor eigenaren van leefstijlinterventies

Bent u eigenaar van een interventie in uitvoering en is deze nog niet erkend dan is er tijdelijk een financiële vergoeding beschikbaar om met uw interventie het erkenningstraject in te gaan en uw interventie in te dienen bij de erkenningscommissie. U kunt dit geld besteden om de interventie zelf te beschrijven in een werkblad of hiervoor een expert in te huren.
Heeft u een interventie, maar nog geen procesevaluatie of handleiding dan is een extra vergoeding beschikbaar voor zowel de beschrijving van de interventie als het uitwerken van de procesevaluatie of de handleiding.  Lees welke thema’s en doelgroepen vooral in aanmerking komen.
Aanmelden is mogelijk tot 24 september bij erkenning@rivm.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij karlijn.leenaars@rivm.nl of carolien.de.jager@rivm.nl.

Evaluatie erkenningstraject

Uit de evaluatie van het erkenningstraject in 2017 en 2018 blijkt dat professionals de databanken met erkende interventie zinvol en nuttig vinden. Het erkenningstraject biedt inzicht in de kwaliteit, effectiviteit en in iets mindere mate de uitvoerbaarheid van een interventie. Minder positief zijn de professionals over de tijd die het indienen van een interventie kost en de bekendheid van erkende interventies onder beleidsmakers o.a. bij gemeenten. Lees verder in het evaluatierapport (Pdf).

Afdrukken:

Via printer