U bent hier

Erkenningstraject

Weten wat werkt: hoe krijgen professionals in praktijk, beleid en onderzoek inzicht in de kwaliteit van interventies? Dit gebeurt via het erkenningstraject. Interventie-eigenaren kunnen hun interventie via dit traject laten beoordelen op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit. Zo wordt zichtbaar wat werkt voor professionals werkzaam bij GGD, GGZ, thuiszorg, in de eerste lijn en opdrachtgevers zoals gemeenten en zorgverzekeraars.

Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Kenniscentrum Sport, MOVISIE, Trimbos en Vilans. Door samen te werken aan het beoordelen van interventies volgens eenduidige criteria streven zij naar kwaliteitsverbetering in de betrokken werkvelden. Afspraken over de samenwerking en het erkenningstraject zijn te vinden in de criteria voor kwaliteitsbeoordeling van juni 2015.

Een erkende interventie passend maken voor uw praktijk?  

Niet iedereen weet dat, maar u kunt een erkende interventie aanpassen zodat die beter aansluit bij uw lokale context. Zolang u de kern, de werkzame elementen, maar overeind laat.

Wilt u weten hoe dat er in de praktijk uit kan zien? Lees dan het verhaal ‘Laten staan wat werkt’. Zeina Bassa van VeiligheidNL vertelt waarom en hoe zij hun anti-pestinterventie Prima aanpasten. Ook Ans van der Borst van GGD West-Brabant beschrijft hoe zij de Prima-aanpak in de praktijk inzet. 

Meer informatie over erkenningstraject en werkzame elementen

Afdrukken:

Via printer