Werkt u aan de gezonde leefstijl van inwoners of maakt u plannen voor een gezonder Nederland? Dan wilt u natuurlijk dat uw inspanningen voor gezonde(re) kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen echt effect hebben op hun leefstijl en omgeving. Als u de gezondheid van mensen wilt bevorderen dan is het belangrijk dat u dit planmatig aanpakt. In een planmatige aanpak doorloopt u een aantal stappen (meer hierover leest u in het gezondheidsthema Gezond gedrag bevorderen). Een van die stappen is ‘kiezen voor erkende leefstijlinterventies’. Op deze pagina leest u over de meerwaarde van erkende interventies en over het erkenningstraject.

Wat bedoelen we met een erkende leefstijlinterventie?

Een erkende interventie is een planmatige en doelgerichte aanpak, activiteit of programma, gericht op gedragsverandering bij mensen en beïnvloeding van hun omstandigheden. Het doel is gezondheid bevorderen en/of ziekte voorkomen.

Een erkende interventie voldoet aan criteria voor succesvol en effectief werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventie vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners. 

Meer weten over het erkenningstraject en de erkenningsniveaus? Lees dan verder bij erkenning aanvragen.

 

Kies interventies die werken

Doe uw voordeel en ga aan de slag met een erkende interventie. Zo’n interventie is ontwikkeld door experts uit praktijk en/of wetenschap en onderbouwd met onderzoek en evaluatie. Een erkende interventie is getoetst op uitvoerbaarheid en kunt u direct toepassen in uw lokale praktijk. 

Wilt u snel weten welke erkende interventies er zijn voor (gezondheids)thema’s, gemeente, wijk en doelgroepen? Bekijk de interventieoverzichten.  

U kunt een interventie aanpassen

Hebt u een erkende interventie gevonden, maar deze sluit niet helemaal aan op uw situatie? U kunt een interventie Aanpassen naar doelgroep en context. Inzicht in de Werkzame elementen is daarbij essentieel. Dat zijn onmisbare onderdelen die zorgen dat een interventie werkt. 

Hoe komt u tot een zorgvuldige interventiekeuze?  

Alles over interventies kiezen voor uw lokale situatie, leest u bij Aan de slag met integraal werken.

Weet wat werkt bij jongeren en roken

Uit wetenschap en praktijk is al veel bekend over hoe u de kans op succes vergroot bij uw werk aan gezondere inwoners van Nederland. Bijvoorbeeld over roken tegengaan bij jongeren. Naast erkende interventies inzetten is er meer dat ervoor zorgt dat uw aanpak aanslaat. Wat werkt en wat niet werkt leest u in de factsheet en in het Wat werkt dossier jongeren en roken. Kijk verder bij Ga voor impact, kies erkende interventies

Samenwerking erkenningstraject

Met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi Nederlands Jeugdinstituut), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) ), Kenniscentrum Sport & Bewegen, MOVISIE, Trimbos-instituut en Vilans vormt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het Samenwerkingsverband Erkenning Interventies (SEI). Samen beoordelen we interventies volgens eenduidige criteria en streven naar kwaliteitsverbetering in alle betrokken werkvelden. Afspraken over onze samenwerking vindt u in de Notitie Erkenning van interventies 2019-2022

Samenwerkingsverband vol vertrouwen verder

De directeuren van de zeven kennisinstituten tekenden begin oktober 2020 een convenant voor de komende vijf jaar. Wat opviel aan dit online feestje was het enthousiasme en de grote betrokkenheid van de leden van de deelcommissies. Zij wisselden gedachten uit en kwamen met een schat aan toekomstgerichte adviezen. Lees het verslag van de bijeenkomst.  

Video 'Kies erkend'

Filmpje Kies erkend! 

Wat brengt erkenning van uw (leefstijl)interventie? Dat ziet u in de video met verhalen vanuit het werkveld. Laat u inspireren door beleidsmakers, buurtsportcoaches en interventieontwikkelaars. Onder andere Denis Wiering, manager jeugdbeleid bij gemeente Rotterdam, komt aan het woord: ‘Het gaat om optimaal opgroeien van kinderen en jongeren, dan is belangrijk dat je doet wat werkt.’ 

Meer info? 

Wilt u meer weten over het gezamenlijke erkenningstraject van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners? Mail of bel: 

Djoeke van Dale
030-274 86 46 

Coördinator Kwaliteit interventies 
 

Kijk ook eens bij

Recent erkende interventies

Erkenning aanvragen