U bent hier

Erkenningstraject

Waarom kiest u als professional een erkende interventie?

Met het erkenningstraject maken we voor u zichtbaar wat de kwaliteit, uitvoerbaarheid, en effectiviteit van interventies is. Dit helpt u om een verantwoorde keuze te maken voor de interventies die u wilt inzetten.
Interventies kunt u zoeken via ons zoekformulier of via onze interventieoverzichten waarin de interventies zijn ingedeeld naar thema, setting en doelgroep.

Wat levert erkenning voor u als eigenaar op?

Interventie-eigenaren vragen erkenning aan omdat zij hun interventie breder willen verspreiden, subsidie willen krijgen voor uitvoering of onderzoek, trots zijn op hun interventie of feedback willen op een interventie. Erkende interventies staan bovenaan in de zoekresultaten in de interventiedatabase. Ook zijn ze prominent zichtbaar in de overzichten met aanbevolen interventies.
Bovendien dragen betrokken organisaties erkende interventies actief uit in bijvoorbeeld nieuwsbrieven en via social media. Daar kan ook uw interventie tussen staan.
Wilt u weten hoe uw interventie erkend kan worden? Lees dan over de werkwijze van het aanvragen en beoordelen van een interventie.

Aanvraag financiële ondersteuning preventie onbedoelde zwangerschap

Het ministerie van VWS stimuleert preventie van onbedoelde zwangerschap. Daarom is er tijdelijk financiële ondersteuning beschikbaar om interventies te laten erkennen die zich richten op het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen. Prioriteit krijgen interventies gericht op de hoog risicodoelgroepen genoemd in het Stimuleringsprogramma.

Het RIVM Gezond Leven zoekt interventie-eigenaren die hun interventie willen laten beoordelen. Interventies moeten voldoen aan de criteria voor het erkenningstraject.

Heeft u belangstelling? Meld uw interventie aan via het formulier en mail dit voor 6 maart 2019 naar erkenning@rivm.nl.

Overzicht leefstijlinterventies op Loketgezondleven.nl

De Interventiedatabase Gezond en Actief Leven bevat in november 2018 340 erkende leefstijlinterventies. Ter voorbereiding van het Preventieprogramma 6 van ZonMw onderzocht RIVM Gezond Leven van deze 340 interventies welke thema’s en doelgroepen veel en welke minder voorkomen. Op basis hiervan maakten we een overzicht van thema’s en doelgroepen die de komende jaren meer aandacht nodig hebben. Daarnaast maakten we een overzicht van de al aanwezige erkende (Goed onderbouwd en Effectief) interventies per thema en doelgroep.

Samenwerking erkenningstraject

Het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) werkt samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Kenniscentrum Sport, MOVISIE, Trimbos en Vilans. Samen beoordelen we interventies volgens eenduidige criteria en streven wij naar kwaliteitsverbetering in alle betrokken werkvelden. Afspraken over deze samenwerking zijn te vinden in de criteria voor kwaliteitsbeoordeling van juni 2015.

Evaluatie erkenningstraject

Uit de evaluatie van het erkenningstraject in 2017 en 2018 blijkt dat professionals de databanken met erkende interventie zinvol en nuttig vinden. Het erkenningstraject biedt inzicht in de kwaliteit, effectiviteit en in iets mindere mate de uitvoerbaarheid van een interventie. Minder positief zijn de professionals over de tijd die het indienen van een interventie kost en de bekendheid van erkende interventies onder beleidsmakers o.a. bij gemeenten. Lees verder in het evaluatierapport (Pdf).

Afdrukken:

Via printer